شرکت تصفیه پیشرفته پارس، تامین کننده پیشرفته ترین سیستم ها در زمینه تکنولوژی محیط زیست و تصفیه فاضلاب است. تصفیه پیشرفته پارس با تجربه ای بالغ بر 10 سال، سیستم های زیست محیطی کارآمدی را تهیه نموده و موفق به حفاظت محیط های آبی حساس و مناطق ساحلی شده است. بخش های مختلف صنعتی و شهری از محصولات و خدمات شرکت تصفیه پیشرفته پارس جهت تصفیه و ایجاد پساب ایمن زیست محیطی قبل از تخلیه به سیستم های فاضلابرو، رودخانه و دریاچه ها بهره جسته اند. به دلیل چشم اندازهای اقتصادی، این شرکت مشتریان خود را در به حداقل رساندن تاثیرات زیست محیطی یاری می رساند.

شرکت تصفیه پیشرفته پارس خدمات مختلفی در حوزه های مختلف اعم از صنایع غذایی و آشامیدنی، کشتیرانی، صنایع شیمیایی، مراکز شهری، تجاری، موسسات، و بخش مدیریت زائدات ارائه می دهد همچنین سلسله ای از محصولات، فرایندها، و خدمات را ایجاد نموده که با درنظر گرفتن جوانب اقتصادی، طیف گسترده ای از نیازهای مصرف کنندگان را پوشش می دهد. مشتریان شرکت تصفیه پیشرفته پارس، با بهبود عملکرد تصفیه خانه، کاهش هزینه بهره برداری، و بالابردن عمر تجهیزات موجود ، به نتایج جالب توجهی دست میابند.هدف ما
ما تامین کننده سیستم جامعی از تکنولوژیهای زیست محیطی جهت تصفیه فاضلاب
هستیم که بر رضایت همیشگی مشتریان خود از طریق علمکرد موفق تاکید داریم.

چشم انداز ما

تکنولوژی و توانایی های شرکت ما، بر پایه شهرت کسب شده در قابلیت اعتماد،
اجرا و عملکرد موفق، و پشتیبانی مصرف کنندگان, در پی ارائه خدمات جهانی می باشد.

سرمایه های ما
مشتریان: ما به خواسته ها و نیازهای مشتریان خود گوش فرا میدهیم.
صداقت: اهدافمان را بازگو می کنیم و به آنچه گفته ایم، جامه عمل می پوشانیم.
کیفیت: ما کیفیت را از اولین گام تضیمن می کنیم.
یادگیری: موفقیتهای خود را جشن گرفته و از اشتباهات خود می آموزیم.
کارگروهی: کارهای شرکت ما به صورت تیمی انجام می شود.
رهبری: ما پیشرو در ارائه خدمات نوین می باشیم.
احترام: ما مشارکت یکدیگر رابه رسمیت شناخته و به آن احترام میگذاریم.