سهند رایانه کویر یزد
شرکت سهند رایانه کویر یزد

در شرکت سهند رایانه کویر یزد نیروی انسانی از جمله گرانبهاترین سرمایه ها محسوب می گردد. این شرکت همواره در جهت فراهم آوردن زمینه رشد و بالندگی کارکنان و شکوفایی استعداد و خلاقیت آنها تلاش می کند.

 
شرکت سهند رایانه کویر یزد با مشارکت جمعی از کارشناسان حرفه ای و باتجربه فعالیت خود را آغاز نموده است و از همان ابتدا سعی در استفاده بهتر از تکنولوژی های روز نرم افزاری، جهت بهره وری و بهینه سازی سیستم های مختلف داشته است.
مهم ترین فعالیت های گروه، تولید نرم افزارهای سفارشی و طرحی وب سایت جهت سازمان ها و شرکت های خصوصی و دولتی بوده است.