• پیوند ابزار سایش با بیـش از بیـست و پـنج سـال سـابقه درخشان در زمینه تامین و تبدیل انـواع سنباده‌هـای صنعتی و تخصصی، تـامین ابـزارآلات صنعتـی و عمومی و همچنیـن تولید دستگاه های سرامیک‌بُر دستی، نامی آشنا و به عنوان یکی از مشاوران و تامین کنندگان مرجع در بین شرکتهای صنعتی کشور محسوب می‌شود.
  •  

هدف بنیانگذار و مدیران شرکت بر این است که با تامین ابزارآلات و سنباده هایی با کیفیت، ارائه خدمات و مشاوره فنی، شرکت هـا و تولید کنندگان داخلی را در راستای ارتقای کیفی محصولات خود یاری نماید. این شـــرکت نماینـــده انحصــــاری شرکت‌هـــای  DEERFOS کره جنـــوبی (انواع سنباده های صنعتی) و UNIOR اسلوونی (ابزارآلات صنعتی) و تولیـدکننده دستگاه های سرامیک‌ بُر دستی با نام تجاری IRANBOR در ایران می‌باشد و با بهره گیـری از پرسنـل متخصص و مجـرب آمـادگی تامین تمامی نیازهای مرتبط با صنایع مختلف را دارد.