گروه ماد، بزرگ‌ترین تامین کننده‌ی تجهیزات صنعتی در ایران
گروه صنعتی ماد در سال 1391 با هدف تامین تجهیزات صنعتی با جهت گیری کارآفرینانه در جهت ساخت مجموعه ای متشکل از سرمایه های انسانی متخصص و متعد، در تهران تاسیس شد. گروه صنعتی ماد با ارائه تنوع بالای محصولات و تجهیزات صنعتی به فراهم آوری حجم زیادی از نیاز های صنایع و اتوماسیون ها پرداخته است. این شرکت همواره در جهت ساخت یک بنیان برای خلق ارزش ها و تامین رضایت ذینفعان صنایع و سرمایه گذاران، کوشیده است.