مجموعه شرکت های پالایش نفت و گاز پیروزی متشکل از یک واحد پالایشگاهی، دو کارخانه تولید روانکارهای صنعتی و همچنین یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی فعالیت های خود را در سال 1381 با هدف تولید انواع روانکارهای مختلف آغاز نمود و در سال 1393 با تاسیس واحد پالایشگاه نفت و گاز پیروزی واقع در شهرستان شاهرود و همچنین یک شرکت حمل و نقل بین المللی گام مهمی در راستای تعالی هرچه بیشتر مهین عزیزمان ایران برداشته است.

شروع پروژه احداث پالایشگاه در سال 1392 و بهره برداری فاز یک آن در سال 1394 با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و همزمان با قرایت پیام رییس جمهور از طریق ویدیو کنفرانس مورد بهره برداری قرار گرفت.این پروژه با سه ناحیه تعریف شده که ناحیه یک آن با ظرفیت تولید روزانه 250 تن بنزین و گازوییل افتتاح شده وبا تکمیل پروژه و بهره برداری از هر سه ناحیه آن، ظرفیت تولید آن به یک هزار و 250 تن خواهد رسید. این پالایشگاه در زمینی به مساحت شش هکتار ساخته شده و در ناحیه یک آن برای 220 نفر بصورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

پالایشگاه نفت و گاز پیروزی تنها پالایشگاه صد در صد خصوصی کشور با بهرهگیری از دانش، تخصص و تجهیزات تماما بومی کشور ساخت و راه اندازی شده است.

مواد اولیه این واحد تولیدی، نفت خام و میعانات گازی است که خوراک 13هزار بشکهای روزانه آن توسط شرکت نفت تامین میشود. پایانه این پالایشگاه نیز با 120 دستگاه تریلی نفت کش در حال حاضر فعالیت مستمر دارد.

پالایش نفت و گاز پیروزی

سخن مدیرعامل

سازمانهای کــوچک، متوسط و بزرگ انجام می شوند. همه این سازمانها، جهت غلبه بر رقبای خود و ارضاء نیازهای مشتریان، شدیدا با یکدیگر به رقابت می پردازند.

همانطور که شاهد تغییر و تحولات شگرفی در زمینه های مختلف هستیم، امروزه، جهان با تغییرات بسیاری مواجه بوده و رقابت بین سازمانها شــــدت زیادی پیدا کرده است.

برای کسب موفقیت در میدان رقابت، سیستم های سازمانی باید از نوعی برنامه ریزی بهره گیرند که آینده نگر و محیط گرا باشد تا ضمن شناسایی عوامل و تحولات محیطی، تاثیر این عوامل بر سازمانها و نحوه تعامل سازمانها با آنها را در یک افق زمانی بلندمدت مشخص کند.

بنابراین، این سازمانها برای کامیابی، نیازمند برنامه ریزی هستند. نحوه برنامه ریزی سازمانها و وجود تفاوتهایی در اندازه، حجم و ماهیت فعالیت شان ، آنها را ازهم متمایز می نماید.

پالایش نفت و گاز پیروزی