شرکت ارتقا تجهیز طب پویا درسال 1395 جهت تحلیل خرید، فروش و تولید کالای پزشکی و درمانی تاسیس شد.

این شرکت کار خود را با جمعی از مهندیسین متخصص، جوان، خلاق و پویا آغاز کرده که همین مهم باعث افزایش بازدهی و پیشرفت این شرکت در عرصه ارائه خدمات و کالاهای باکیفیت و تولید تجهیزات پزشکی شده است.