از سال 1379 با حضور تعدادی از مهندسین صنایع ، با هدف توسعه و ارائه خدمات مهندسی صنایع به شرکتهای فعال در حوزه تولید فعالیت خود را آغاز نمود. فعالیتهای مهندسان اولیه در آن سالهای ابتدایی بیشتر معطوف به مشاوره در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت و بهبود کیفیت بود. مشاوره در حوزه استقرار استانداردهای مدیریت کیفیت چون: ISO9001 ، ISO9002 ، ISO TS 16949 ، OHSAS 18000 ، ISO22000 و… اولین خدماتی بود که بیشترین حجم فعالیتی آن گروه را به خود اختصاص میداد. تیم اولیه شکل گرفته ، در سال 1382 تصمیم گرفت جهت ساماندهی بیشتر فعالیتهای خود شرکتی تاسیس نماید. لذا در سال 1382 به صورت رسمی در قالب شرکت سهامی خاص با دیدگاه و تفکری فراملی شرکت با نام (روش پژوهان کیان ) ثبت گردید.

از آن زمان با هدف توسعه خدمات مشاوره ای و مهندسی شرکت فعالیت در حوزه های دیگر چون:

  • برنامه ریزی تولید
  • مدیریت نگهداری و تعمیرات
  • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • پیاده سازی سیستمهای کنترل و بهبود کیفیت
  • آموزش
راپکو
شرکت در اولین نمایشگاه استانی دستاوردهای شهرداری ها – اصفهان 1392
راپکو
شرکت در سومین نمایشگاه دستاوردهای شهرداری- تهران مصلی 1391