شرکت دانش بنیان نامیرا یارسان ویستا یک شرکت تولید و توسعه ی نرم افزار می باشد و مجموعه ی کاملی از همه ی خدمات را در زمینه ی طراحی و توسعه ی نرم افزار ارائه میدهد.