شرکت  کیمیا فرد پویا در سال 1379 به لطف خداوند متعال با محوریت پخش در استان زنجان شروع به فعالیت نمود. این پخش با بهره گیری از تجارب عملی و سیستم های مدیریتی و بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص توانسته است تاکنون پیشرفت های زیادی حاصل نماید و با تکیه بر امکانات و تجارب خود در زمینه پخش و فروش به موفقیت های بسیاری نائل آید. این مجموعه در سال 92 تحت شماره ثبتی 10023 و شناسه ملی 10460134857 با نام شرکت کیمیا فرد پویا سهامی خاص ثبت گردید.

این مجموعه دارای دفتر به مساحت 420 متر مربع، انبار به مساحت 600 متر مربع به صورت استیجاری و انبار به مساحت 1500 متر مربع با مالکیت ملکی می باشد. همچنین دارای 8 دستگاه خودرو پخش (2 دستگاه ایسوزو 6 تن ، 3 دستگاه ایسوزو 5 تن، 3 دستگاه وانت نیسان) می باشد . مجموعه از همکاری با بیش از 72 نفر نیرو بهره می برد که پراکندگی آنها در بخشهای مختلف به صورت 17 نفر در واحد انبار و توزیع (شامل 10 نفر در واحد توزیع و 7 نفر در واحد انبار) ،14 نفر امور اداری ،1 نفر واحد تحقیقات بازار، 4 نفر در سطوح مدیریتی (مدیرعامل، مدیرمالی، مدیر بازرگانی، مدیر فروش) و 36 نفر نیرو در لاین های فروش مشغول فعالیت هستند.

پخش فرد در حال حاضر کل استان زنجان را تحت پوشش خود قرار داده است که عبارتند از: شهرستان های ابهر، خرمدره، خدابنده، هیدج، سلطانیه، صائین قلعه، ماهنشان، طارم (آببر، گیلوان و درام)، حلب، دندی، زرین آباد.