شرکت کیمیا فولاد آریا یکی از معتبرترین واحدهای صنعتی در زمینه تولید فولاد فنری در ایران است. این شرکت در استان زنجان و با همت و تلاش جمعی از متخصصین و به رهبری شرکت فنرسازان پیشرو در جهت نیل به اهداف دراز مدت خودکفایی در چرخه تامین گروه تاسیس گردید.