هلدینگ دانش بنیان وندا افزار سامانه پارس با سال‌ها سابقه تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات، گستره‌ای از محصولات و برندهای شناخته شده‌ای رو در سطح ملی خلق کرده است.