شرکت بسپار نوین با تکیه بر دانش بومی موفق به دستیابی به تولید طیف وسیعی از ظروف یکبار مصرف گردیده و نیز در این راستا با بهبود عملکرد ظروف زیست تخریب قادر به عضویت در پارک علم و فناوری استان کرمان گردید.