معرفی شرکت راهکار نوین سیاق چشم انداز گروه "کمک به مدیریت کسب و کارهای متوسط و بزرگ " می‌باشد و بیش از 50 عنوان محصول و چندین هزار مشتری نتیجه فعالیت 20 ساله این گروه است. استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا مانند سرویس‌گرایی و نسخه های هم زمان وب و application در طراحی نرم افزارها سیاست های اصلی است و سطح رضایت بالای شرکت‌های بزرگ که در زمره مشتریان سیاق هستند گویای جهت‌گیری درست این گروه است و امیدواری برای گسترش هر چه بیشتر فعالیت در آینده است .

لازم به ذکر است گروه نرم افزاری سیاق علاوه بر محصولات حوزه‌ی سیاق خود دو محصول دیگر به با برند قیاس و راهکارهای نرم افزاری سیاق (Best Practices) را نیز ارایه می‌نماید. نرم افزار قیاس در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط و "راهکارهای مکانیزاسیون نرم افزاری" با رویکرد "ERP" با ابزار سیستم ساز برای سازمان های بزرگ ارایه می‌گردد.

استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا مانند سرویس‌گرایی در طراحی نرم افزارها و نیز پاسخ گویی و توجه ویژه به سطح رضایت مشتریان جاری و نیاز روز افزون بازار به خدمات تخصصی گویای جهت‌گیری درست این گروه است.

باعث افتخار است که بیشتر مشتریان سیاق از محل معرفی مشتریان قبلی به دست می آید و این خود نشانی از رضایت مشتریان این شرکت می باشد. مجموعه سیاق خود را نه یک شرکت تجاری و صرفا انتفاعی , که بیشتر یک شرکت علمی و تحقیقاتی و صاحب تکنولوژی میداند.

راهکار نوین سیاق
راهکار نوین سیاق
راهکار نوین سیاق