کارخانه دنیته ، ابتدای سال 1396 از کرج به تهران انتقال پیدا کرد ، این انتقال و توسعه تنها پس از 6 ماه اتفاق افتاد و فضای تولید از یک کارگاه کوچک 90 متری به فضایی معادل 700 متر مربع تغییر یافت.

توسعه زود هنگام دنیته به دلیل فرم محصولات و استقبال مصرف کنندگان بوده و این خود بخشی از مدل یک startup در فرآیند کسب و کار است .دنیته یک فرایند تولید مطمئن و بالاترین کیفیت مبلمان تولید شده را تضمین می کند.

دنیته

تیم دنیته

دنیته با طرز فکر یک startup راه اندازی شده است و به همین دلیل با خصوصیات این فضا کاملا آشناست . سرعت و چابکی در عملکردها و ساختار دنیته و محصولات آن از همین محیط و مفهوم سرچشمه گرفته و به تمامی بخش ها انتقال داده شده است . کلیه محصولات دنیته به ویژه انواع میز گروهی ، به شکل DIY طراحی شده اند و در بسته بندی های مناسب ( با مقاومت بالا و در حجم های منطقی ) ارائه می شوند .

دنیته
پروژه انجام شده توسط تیم دنیته
دنیته
پروژه انجام شده توسط تیم دنیته
دنیته
پروژه انجام شده توسط تیم دنیته
دنیته
پروژه انجام شده توسط تیم دنیته