شرکت فنی و مهندسی فعال در زمینه عملیات سویل در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
ما شرکت پیشرو در این زمینه هستیم، ما راه حل های خاصی برای هر پروژه ارائه می دهیم.

شرکت ما از سال 1389 فعالیت خود را آغاز نموده و رفته رفته حوزه عملیاتی خود را به بخش های دیگر همچون راه و باند و ابنیه گسترش داده است.