شرکت راهکار مفید پرداز با پشتوانه ای 15 ساله بعنوان یکی از شرکتهای فعال در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات گام برداشته و با بهره گیری از کارشناسان متخصص ، فعالیت خود را در عرصه های گوناگون این صنعت و با در نظر قراردادن کاهش هزینه کارفرما، ارائه اصولی ترین راهکارهای امنیت اطلاعات و شبکه، خدمات طراحی و پشتیبانی وب، ثبت دامنه ، میزبانی وب و . . . " ارائه می دهد.یکی از اهداف این شرکت همواره جلب اطمینان و رضایتمندی مشتریان بوده و در راستای شعار " همیشه حق با مشتری است " گام برداشته ایم .