بسته ویژه درس هوش و استعداد تحصیلی ویژه آزمون استخدامی

بسته ویژه درس هوش و استعداد تحصیلی ویژه آزمون استخدامی

هوش یکی از مهم‌ترین عناصری است که سازمان‌ها، شرکت‌ها و ادارات دولتی در فرایند استخدام به آن توجه می‌کنند. این عنصر بیانگر توانایی فرد در تحلیل و حل مسائل، تصمیم‌گیری بهینه، یادگیری و کسب تجربیات جدید، و همچنین توانایی درک و تعامل با دیگران است.

قیمت:  ۴۹ هزار تومان

خرید و مطالعه این بسته

بسته ویژه درس هوش و استعداد تحصیلی ویژه آزمون استخدامی

 

 

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ