پاسخ به چند سوال پرتکرار فرهنگیان «فاقد رتبه»

به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام میز کار رتبه‌بندی فرهنگیان، سامانه رتبه‌بندی فقط برای فاقدین رتبه که در ۱۴۰۳.۳.۱ «شاغل باشند» فعال می‌شود.

همچنین افراد فاقدی می‌توانند بارگذاری مدارک را انجام دهند که مطابق قانون مدت یک سال از تاریخ فاقد بودن آن‌ها گذشته باشد و مزایا دریافت کرده باشند.

بر اساس اعلام میز کار رتبه‌بندی فرهنگیان، افراد جدیدالاستخدام که تاکنون وارد سامانه نشده و جهت بارگذاری مدارک اقدام نکرده‌اند باید از طریق سایت rtb.medu.ir وارد شوند (سامانه rtb در حال حاضر بسته است و این نیروها فعلا باید صبر کنند تا سامانه بازشود) و سامانه my.medu.ir در حال حاضر فقط مخصوص بارگذاری مدارک فاقدین رتبه است.

باتوجه به مراجعات مکرر افراد مبنی بر اینکه چند امتیاز تا ارتقای رتبه بالاتر نیاز دارند؛ در حال حاضر امکان بازشدن سامانه و بارگذاری مدارک وجود ندارد.

بنابراین در این مرحله فعلا افرادی که تا ۱۴۰۳.۳.۱ از تاریخ فاقد رتبه بودن آنها یکسال گذشته باشد، سامانه فعال می‌شود لذا افرادی که در مرحله بعد از این تاریخ هستند در مرحله‌ بعد سامانه بازمی‌شود.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ