منابع افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده تامین شده است

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳گفت: کمیسیون تلفیق بر اساس مصوبه خود، حقوق کارکنان را از ۱۸ درصد افزایش که در لایحه دولت بود به ۲۰ درصد تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاجی بابایی افزود: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق حداقل حقوق شاغلان در سال آینده ۱۰ میلیون تومان تعیین شد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با اشاره به مصوبه کمیسیون درباره برقراری فوق العاده شغل برخی وزارتخانه ها ، بیان کرد: ما با رئیس سازمان برنامه و بودجه توافقاتی داشتیم تا بتوانیم به حقوق بگیرانی نظیر معلمان،کارکنان بخش ورزش ، کارکنان وزارت صمت و وزارت رفاه و مراکز و مشاغل گوناگونی که فوق العاده خاص دریافت نکرده اند، فوق العاده شغل را پرداخت کنیم.

حاجی‌بابایی در ادامه با اشاره به موضوع رشد حقوق بازنشستگان دربودجه سال آینده، گفت: در سال آینده حقوق شاغلین را ۲۰ درصد افزایش دادیم و آن ۲۰ درصد به حقوق بازنشستگان نیز اضافه خواهد شد. همچنین به جز این موضوع، بحث رسیدن به ۹۰ درصد حقوق شاغلین هم تراز، برای بازنشستگان لحاظ می شود و در این رابطه ۴۰ درصد بابت ما به التفاوت حقوق شاغلین هم تراز نیز در سال آینده باید لحاظ شود.

وی بابیان اینکه منابع افزایش حقوقی بازنشستگان تامین شده تاکید کرد: فوق العاده‌ای که برای شاغلین برای سال آینده در نظر گرفتیم ، آن مبلغ هم نیز در رشد حقوق بازنشستگان باید اضافه شود.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ