معرفی رشته های فنی حرفه ای

معرفی رشته های فنی حرفه ای

رشته های مشترک :

گرافیک تربیت بدنی نقاشی نمایش موسیقی
گرافیک تربیت بدنی نقاشی نمایش موسیقی
مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده
الکترونیک صنایع دستی چاپ صنایع چوپ صنایع نساجی
الکترونیک صنایع دستی چاپ صنایع چوپ صنایع نساجی
مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده
سرامیک کامپیوتر نقشه کشی نقشه برداری سینما
سرامیک کامپیوتر نقشه کشی نقشه برداری سینما
مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده
صنایع شیمیایی نقشه کشی معماری
صنایع شیمیایی نقشه کشی معماری
مشاهده مشاهده


رشته های اختصاصی پسران :

صنایع فلزی الکترونیک تاسیسات متالوژی ساختمان
صنایع فلزی الکترونیک تاسیسات متالوژی ساختمان
مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده مشاهده
ساخت و تولید
ساخت و تولید
مشاهده

رشته های اختصاصی دختران :

کودکیاری طراحی دوخت
کودکیاری طراحی دوخت
مشاهده مشاهده

برای ورود به صفحه بانک اطلاعات مشاغل اینجا کلیک کنید

برای ورود به صفحه بانک اطلاعات رشته ها اینجا کلیک کنید

برای مطالعه خصوصیات تیپهای شخصیتی اینجا کلیک کنید