فرمهای مصاحبه و امتیازات وزارت نیرو در سال ۹۴

۷۹۱ روز قبل ۱۱ نظر

فرمهای مصاحبه و امتیازات وزارت نیرو در سال ۹۴

برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانهای دولتی و خصوصی در ایمیل و گوشی همراه خود اینجا کلیک کنید.

جدول شماره ۱۱

امتیازات مربوط به وضعیت تحصیلی
دانش/ تجربه سقف امتیاز مقیاس
دانشگاه محل تحصیل ۳ دانشگاه های برتر

دانشگاه های روزانه دولتی غیر ازدانشگاه های برتر ، دانشگاه موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق ، دانشگاه عباسپور، دانشگاه های آزاد جامع الف و ب و دانشگاه های آزاد بسیار بزرگ الف

 

 

 

 آموزشکده فنی ، دانشگاه شبانه و سایر دانشگاه  های آزاد سایر مراکز علمی کاربردی و غیر انتظامی و موسسات
۳ ۲  ۱/۵ ۱
 معدل کل آخرین مقطع تحصیلی  ۱/۵  دانشگاه های برتر  دانشگاه های روزانه دولتی غیر ازدانشگاه های برتر ، دانشگاه موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق ، دانشگاه عباسپور، دانشگاه های آزاد جامع الف و ب و دانشگاه های آزاد بسیار بزرگ الف   آموزشکده فنی ، دانشگاه شبانه و سایر دانشگاه  های آزاد  سایر مراکز علمی کاربردی و غیر انتظامی و موسسات
 ۱۸-۲۰ ۱۶-۱۷/۹۹ ۱۴-۱۵/۹۹  ۱۸-۲۰ ۱۶-۱۷/۹۹ ۱۴-۱۵/۹۹  ۱۸-۲۰ ۱۶-۱۷/۹۹ ۱۴-۱۵/۹۹  ۱۸-۲۰ ۱۴-۱۷/۹۹
 ۱/۵ ۱ ۰/۵  ۱ ۰/۵ ۰/۲۵  ۰/۷۵ ۰/۵ ۰/۲۵  ۰/۵  ۰/۲۵
 مقطع تحصیلی  ۱/۵  دکتری  فوق لیسانس     لیسانس        فوق دیپلم
 مرتبط با لیسانس غیر مرتبط با لیسانس
  ۱/۵  ۱ ۰/۵  ۰/۵  ۰/۵
 جمع  ۶

دانشگاه های برتر عبارتند از تهران ، تربیت مدرس ، صنعتی شریف ، خواجه نصیر الدین طوسی ، شیراز ، فردوسی مشهد ، شهید بهشتی ، تبریز ، امیر کبیر ، علم و صنعت و صنعتی اصفهان است


جدول شماره ۱۲

وضعیت رفتاری
ردیف شاخص موجود عدم موجود سقف امتیاز امتیاز داوطلب مستندات پیوست
۱ مقالات مرتبط با رشته تخصصی در مجلات ISI معتبر ۱,۵ مقالات مربوطه
۲ مقالات مرتبط با رشته تخصصی در مجلات علمی و پژوهشی و بین المللی غیر ISI ۱,۵ مقالات مربوطه
۳ مقالات در کنگره های داخلی و خارجی معتبر ۱,۵ مستندات مربوطه
۴ مدرک زبان معتبر ۱,۵ گواهینامه معتبر
۵ افتخارات علمی مثل دانشجوی نمونه کشوری، ثبت اختراع، مقام در جشنواره ملی و ... ۱,۵ مستندات مربوطه
۶ رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی در رشته و فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی ارشد ۱,۵ گواهی
۷ ارتباط کارآموزی یا کارورزی با صنعت آب و برق ۱,۵ گواهی
۸ تجربه کاری در زمینه رشته تحصیلی و یا همکاری در پروژه های اجرایی ۱,۵ گواهی
۹ دوره های آموزشی مرتبط با رشته شغلی یا تحصیلی ۱,۵ گواهی
۱۰ آشنایی با نرم افزار های تخصصی ۱,۵ مستندات مربوطه
جمع ۱۵

توجه: سقف امتیاز این محور ۱۰ امتیاز است که بر اساس مستندات و گواهی های داوطلب محاسبه شده و بعد از چک کردن و تایید امور اداری شرکت و در اختیار گروه مصاحبه کننده قرار می گیرد.


جدول شماره ۱۳

توانایی ها
رفتار/مولفه سقف امتیاز امتیاز داوطلب مقیاس ها
ارزیابی توانمندی ۸ بکارگیری تکنیک های حل مسئله ، مدیریت زمان، خلاقیت و دیگر مسائل
عالی بسیار خوب خوب متوسط
۸ ۶ ۴ ۲
ارائه طرح های خلاقانه و مبتکرانه و نو ۴ طرح های جدید و کاربردی در صنعت برق طرح های جدید و ایده های کلی ایده های غیر تکراری
۴ ۳ ۲ ۱
بیان توانایی های خود ۳ خود و توانایی هایش را به طور کامل و روشن بیان می کند کلی گویی می کند و نا منظم پاسخ میدهد قادر به بیان توانایی های خود نیست (شناختی از خود ندارد) و یا سکوت می کند
۳ ۱.۵ ۰
درک سوالات و مفاهیم ۳ با یک بار سوال منظور را کاملا درک می کند نیاز به توضیحات بیشتر برای پاسخ دهی به سوالات دارد مقصود مصاحبه گر از پاسخ را درک نمی کند
۳ ۱.۵ ۰
جمع ۱۸
سایر نظرات

در صورتی که مانع جدی در فرد وجود دارد مصاحبه گر می تواند با ذکر دلیل در بخش سایر نظرات دلیل عدم پذیرش یا نیاز به بررسی بیشتر را ذکر کند. مواردی از قبیل لکنت زبان ، مشکوک به اعتیاد و ...

توجه : سقف امتیاز این محور حداکثر ۱۲ امتیاز است.


جدول شماره ۱۴

وضعیت رفتاری
رفتار / مولفه سقف امتیاز امتیاز داوطلب مقیاس ها
نحوه ارتباط و تعامل فرد با سایرین ۳ به راحتی ارتباط برقرار می کند ارتباط قابل قبولی برقرار می کند در برقراری ارتباط ضعیف است
۳ ۲ ۱
رفتار حاکی از اعتماد به نفس ۳ در برخورد نشان از اعتماد به نفس بالایی دارد در برخورد عادی است در برخورد مردد است
۳ ۲ ۱
ویژگی های شخصیتی ۳ عالی بسیار خوب خوب
۳ ۲ ۱
نمره پاسخگویی به سوالات ۳ پاسخ سوالات را شفاف و خلاصه بیان میکند توضیحات فراوان می دهد لکن بالاخره به نتیجه می رساند در بیان سوالات، توضیحات زیاد و مبهم و بدون نتیجه می دهد
۳ ۲ ۱
برخورد با سوالات مطروحه ۳ با منطق پاسخ می دهد و با پشتوانه علمی استدلال می کند در پاسخ گویی قضاوت کرده و نظر خود را بیان می کند بحث می کند
جمع ۱۵
سایر نظرات

در صورتی که مانع جدی در فرد وجود دارد مصاحبه گر می تواند با ذکر دلیل در بخش سایر نظرات دلیل عدم پذیرش یا نیاز به بررسی بیشتر را ذکر کند. مواردی از قبیل لکنت زبان ، مشکوک به اعتیاد و …

توجه : سقف امتیاز این محور حداکثر ۱۰ امتیاز است.


جدول شماره ۱۵

امتیازات خاص
عنوان سقف امتیاز امتیاز داوطلب مقیاس ها
بومی بودن ۶ بومی شهر محل خدمت بومی استان غیر بومی
۶ ۴ ۰
مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ۳ براساس مصوبه مورخه ۸۸/۴/۱۰ هیات وزیران
کارکنان و همکاران ۷ کارکنان مدت معین به ازای هر سال خدمت ۰/۵ امتیاز فرزندان همکاران متوفی در اثر حادثه دیده حین انجام کار فرزندان همکاران حادثه دیده حین انجام کار فرزندان همکار ان شاغل و بازنشسته قرار دادی
۷ ۶ ۳ ۳
جمع


توجه : سقف امتیازات خاص حداکثر ۱۲ امتیاز است

در آزمون اسفند ۹۴ بومی بودن هم در آزمون و هم درمصاحبه ضریب ۱/۲ برای استان و ۱/۴ برای شهرستان دارد و لذا امتیاز ثابتی ندارد

۱۱ نظر برای فرمهای مصاحبه و امتیازات وزارت نیرو در سال ۹۴

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید