فراخوان جذب نیروی امریه در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

بانک میکروارگانیسم‌های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی متخصص، از میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد قالب امریه(سربازی) دعوت به همکاری می‌کند.

به گزارش ایسنا، بانک میکروارگانیسم‌های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران وابسته به جهاددانشگاهی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی از میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد رشته های ذیل در قالب امریه(سربازی) دعوت به همکاری می نماید:

میکروبیولوژی

بیوتکنولوژی میکربی

قارچ شناسی

باکتری شناسی

بیوشیمی

شرایط همکاری:

آشنایی با:

اصول کار در آزمایشگاه های میکربی

کنترل کیفی و نگهداری میکروارگانیسم ها

شناسایی مورفولوژیک و مولکولی میکروارگانیسم ها

کشت و تکثیر

مسئولیت پذیر و علاقه مند به کار تخصصی تیمی، فعال و انعطاف پذیر

ساکن استان تهران و البرز

از واجدین شرایط دعوت به عمل می آید رزومه خود را به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند.

microbank.services@gmail.com

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ