زمان دقیق افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۳ اعلام شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از ماه آینده اعمال می‌شود، گفت: ما به التفاوت فروردین در خرداد ماه به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی در مورد زمان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار داشت: افزایش حقوق از ماه آینده برای بازنشستگان و مستمری بگیران اعمال می‌شود و ما به التفاوت فروردین در خرداد به این افراد پرداخت خواهد شد.

وی در گفت‌وگو با مهر افزود: هنوز میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به صورت دقیق و قطعی معلوم نشده و این افزایش متفاوت از روال پرداختی بازنشستگان دولتی و صندوق بازنشستگی است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه چهارچوب کاری سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان متفاوت است و بعد از تصویب در هیات وزیران اجرایی خواهد شد، گفت: مابه التفاوت پرداختی فروردین بازنشستگان در خرداد به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ