ای استخدام : آشنایی با رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

آشنایی با رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

فارغ التحصیلان این مقطع قادر خواهند بود تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت را در کلیه موسسات ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عهده گرفته و در زمینه ایجاد و اداره سیستم های اطلاعات سلامت با استفاده از فناوری اطلاعات ،ایفای نقش نمایند.

تاریخچه رشته

این رشته در آمریکا در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت پیوسته و ناپیوسته وجود دارد.

رسالت رشته

رسالت این رشته عبارت است از تربیت افراد کارآزموده ای که بتوانند –تصدی و مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده ها (سازماندهی، طبقه بندی و محاسبات آماری) و ذخیره سازی بازیابی اطلاعات.

 • تحلیل شاخص های بهداشتی
 • مشارکت در کارشناسی،طراحی و پیاده سازی نظام Hospital information system بر عهده بگیرند.

ارزش های حاکم بر رشته

با توجه به مبانی الهی و دینی در جامعه ما ،ارزشهای اخلاقی و اعتقادی جز لاینفک آموزش میباشد.در همین راستا فارغ التحصیلان این رشته ، صرف نظر از سن،جنس،رنگ،نژاد،فرهنگ و مذهب بیماران در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بهداشتی در مانی گام برداشته و جهت ارتقا کیفیت درمان و دفاع از حقوق بیماران با تاکید بر محرمانگی، اطلاعات مراقبت بهداشتی ایشان را به نحو مطلوب سازماندهی و مدیریت مینمایند.

چشم انداز

در ده سال آینده دانش آموختگان ای رشته نیروی مورد نیاز غالب مراکز بهداشتی درمانی و حوزه های ستادی آن را در کشور تامین و از نظر استاندارد های مدیریت اطلاعات در مقایسه با کشورهای منطقه بالاترین رتبه را کسب نمایند.

اهداف کلی

هدف کلی این برنامه عبارت است از تربیت افراد کارامدی که بتوانند در زمینه های زیر فعالیت داشته باشند.

 • مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت مشتمل بر جمع آوری و پردازش داده ها و ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات
 • تامین اطللاعات مورد نیازجهت دفاع از حقوق بیمار/مراجعه کننده ، موسسات و کارکنان بهداشتی درمانی از طریق حفظ مستندات اطلاعات مراقبت بهداشتی
 • تامین اطلاعات مورد نیاز به منظور بهره برداری های آموزشی،پژوهشی،خدماتی و آماری مرتبط به رشته های مختلف پزشکی

نقش های دانش آموختگان در نظام بهداشتی

دانش آموختگان این دوره دارای نقش های خدماتی ، آموزشی، مدیریتی و پژوهشی می باشند.

وظایف حرفه ای دانش آموختگان

۱- وظایف آموزشی

 • آموزش کارکنان مرتبط با بخش فناوری اطلاعات سلامت
 • آموزش کارکنان جدید در زمینه روند گردش امور در بخش فناوری اطلاعات سلامت

۲- وظایف خدماتی

 • تحلیل و سازماندهی اطلاعات و کد گذاری اطلاعات پزشکی بیماران در مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی و مطب ها
 • کد گذاری مالی اطلاعات پزشکی (تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی )و تعیین مغایرت ها
 • تحلیل شاخص های آمار بیمارستانی(مرگ و میر، بیماری ،مالی و ...)و ارائه به مدیران مربوط و کاربران مجاز.
 • ارئه اطلاعات پزشکی به کاربران مجاز با رعایت موازین قانونی
 • اجرای مصوبات مربوط به اطلاعات پزشکی بیماران
 • مشارکت در امور مربوط به خدمات ماشینی اطلاعات سلامت
 • مشارکت در طراحی فرم های اطلاعات سلامت

۳- وظایف مدیریتی:

 • مدیریت بخش فناوری اطلاعات سلامت

۴- وظایف پژوهشی

 • انجام پژوهش های کاربردی در حوزه سیستم های اطلاعاتی بهداشت و درمان
 • مشارکت در طراحی و جمع آوری اطلاعات پژوهشی در حوزه بهداشت و درمان

استراتژی های کلی آموزشی

استراتژی این برنامه تلفیقی از استراتژی استاد محور و دانشجو محور است.در این برنامه به ای نکات توجه میشود.

 • آموزش مبتنی بر نیازهای جامعه
 • توجه به ارتباط صمیمانه و نزدیک اساتید با دانشجو
 • تشویق و حمایت از مشارکت دانشجویان در طرح های پژوهشی
 • توجه به روش ها و فنون نوین آموزشی
 • آموزش مبتنی بر وظایف حرفه ای و حل مشکلات سلامت جامعه و سازمان های بهداشتی درمانی

برای مشاهده سایر رشته ها اینجا کلیک کنید

برای اطلاع از آخرین آگهی های مربوط به رشته کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت اینجا را کلیک کنید.

 

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید