ای استخدام : آشنایی با رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی

آشنایی با رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی

برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی به منظور تامین بخشی از اهداف خودکفایی در کشاورزی بخصوص در زمینه های طراحی و تولید ماشینهای کشاورزی در رابطه با خودکفایی صنعتی در رشته کشاورزی و آموزش و تربیت کادر اجرایی کارنجات تولیدی و مجتمع های کشاورزی و آموزش و تربیت کادر اجرایی کارنجات تولیدی و مجتمع های کشاورزی مکانیزه لازمست متخصصینی برای این منظور تربیت شوند که برگزاری مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته در رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی اولین قدم جهت برآورد اهداف فوق خواهد بود.

طول دوره تحصیل

براساس آئین نامه دوره کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی طول دوره کارشناسی رشته مکانیک ماشینهای کشاورزی چهارسال است و دانشجویان بطور متوسط قادر خواهند بود که این دوره را در مدت مذکور بگذرانندحداکثر مجاز طول تحصیلات این دوره ۶سال است هر سال تحصیلی شامل دو نیسمال بوده و هر نیسمال شامل ۱۶ هفته کامل آموزش می باشد. نظام آموزشی این دوره واحدی است و برای هر واحد درسی نظری در هر نیسمال ۱۶ ساعت آموزش کلاسیک در نظر گرفته شده است.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی علوم دامی ۱۳۵واحد است به شرح زیر: دروس عمومی ۲۰واحد دروس علوم پایه ۲۹ واحد دروس اصلی ۱۷ واحد دروس تخصصی ۶۹ واحد که شامل ۵۶ واحد دروس تخصصی الزامی و ۱۳ واحد دروس گرایشی است.

نقش و توانایی یا کارایی

فارغ التحصیلان این رشته می توانند درموارد زیر نقش و توانائی خود را ایفاء نمایند.

  •  بعنوان مدیر یا مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی دامپروری
  •  به صورت کارشناس متخصص و برنامه ریز در زمینه های مختلف علوم دامی در واحدهای اجرایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و غیره
  • بعنوان مربی در دبیرستانهای کشاورزی و مجری امور تحقیقات کشاورزی .

ضرورت و توانایی

برقراری رشته علوم دامی برای تربیت کارشناسائی که بتوانند در جهت افزایش تولید در هر واحد دامی و استفاده حداکثر از منابع بالقوه کشور موثر باشند باتوجه به تعداد زیاد دام و طیوریکه در مملکت وجود دارد لازم است با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان رشته علوم دامی، هر چه بیشتر از دام و طیور کشور برای افزایش تولید از طریق کمی و کیفی استفاده بعمل آید با توجه به مطالب فوق ضرورت و اهمیت تربیت افرادی که بتوانند با بکار گرفتن دانش خود در زمینه علوم پایه، دروس اصلی کشاورزی و دروس تخصصی رشته علوم دامی در جهت رسیدن به هدف فوق الذکر اقدام نمایند مشخص می شود.

برای مشاهده سایر رشته ها اینجا کلیک کنید

برای اطلاع از آخرین آگهی های مربوط به رشته مهندسی کشاورزی علوم دامی اینجا را کلیک کنید.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید