حداقل حقوق در سال آینده ۱۰ میلیون تومان شد

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه گفت: در کمیسیون تلفیق حداقل حقوق دریافتی افراد برای سال آینده ۱۰ میلیون تومان است که جهش خوبی به حساب می‌آید.

جبار کوچکی‌نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در گفتگو با خبرنگار سیاسی حیات، در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده گفت: در بودجه ۱۴۰۳ علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی میزان حقوق،همترازی ۴۰ درصدی را نیز در نظر گرفته‌ایم که این افزایش حقوق بازنشستگی رقم قابل توجهی می‌شود.

وی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق حداقل حقوق دریافتی افراد برای سال آینده ۱۰ میلیون تومان است که جهش خوبی به حساب می‌آید. بودند افرادی که ۷ تا ۶ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند که با این مصوبه کمیسیون حدودا ۳ میلیون تومان حقوق شان بیشتر می‌شود.

کوچکی‌نژاد با بیان اینکه افرادی که کمتر از ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند از مالیات معاف می شوند و بیشتر از آن به صورت پلکانی است افزود: تخصیص ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان بود با توجه به اینکه تعداد زیادی از بازنشستگان ما، بازنشستگان تامین اجتماعی است باید همترازی ۴۰ درصدی در برنامه هفتم و ۲۰درصدی بودجه سال آینده را اجرا کند.

دولت باید حدود ۱۷۰هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند تا این سازمان نیز بتواند از این منابع، همترازی و افزایش حقوق بازنشستگان را انجام دهد.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ