جزئیات پرداخت عیدی به کارکنان دولت

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، میزان عیدی امسال کارکنان دولت و بازنشستگان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود که بابت همسر مبلغ ۵۰۰ هزار تومان و بابت هر فرزند مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به آن اضافه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، هیئت وزیران در جلسه مورخ شانزدهم بهمن سال ۱۴۰۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت - مصوب ۱۳۷۴ - و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران مجازند به کارکنان خود رسمی ،ثابت پیمانی خرید خدمت قراردادی و موقت و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مبلغ ثابت هجده میلیون ریال به نسبت مدت خدمات تمام وقت در سال ۱۴۰۱ به عنوان پاداش آخر سال عیدی در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.

گفتنی است: پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۴۰۱ بوده و در هر حال میزان عیدی این گونه افراد از پنجاه درصد (۵۰) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

همچنین میزان پرداخت پاداش آخر سال عیدی بازنشستگان مستمری بگیران حقوق وظیفه از کار افتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز همانند دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

لازم به ذکر است که خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه تمام وقت محسوب میشود و معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

همچنین به منظور حمایت از خانواده مشمولینی که از کمک هزینه عائله مندی و اولاد برخوردا هستند، بابت همسر مبلغ ثابت پنج میلیون ریال و بابت هر فرزند تحت تکفل مبلغ ثابت دو میلیون ریال پرداخت می شود.

منبع : خبرگزاری ایسنا

 

برای مشاهده اخبار حداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید

برای مشاهده اخبار عیدی کارگران و کارمندان دولت اینجا کلیک کنید

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ