تغییر ساعت کاری کارکنان قوه قضائیه از نیمه دوم شهریور ماه

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از تغییر ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه از نیمه دوم شهریور ماه خبر داد.

بدینوسیله به اطلاع می رساند، بنابر اعلام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به تصویب نامه شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیئت وزیران، مقرر گردید که ساعت شروع به کار کلیه واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه در استان تهران و سایر استان ها از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ مطابق روال سابق از ساعت ۷ صبح خواهد بود.

 

ضمنا بدین وسیله از مجوزهای اصداری سابق درخصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه برخی از دادگستری های تابعه، رفع اثر می گردد. لذا از تاریخ مذکور، تمامی کارکنان مکلف به حضور در محل خدمت و اشتغال به کار در شش روز هفته می باشند.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ