بانک توسعه تعاون

هداف بانک عبارتند از:

تخصیص منابع و کمک به تامین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کا ربه منظور ایجاد اشتغال tose-tavonجدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی. تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای.کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون. بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.
حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی با اولویت دادن به تعاونیها.فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی با اولویت بخش تعاونی.کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونیها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین المللی.

 

اطلاعات تماس و معرفی بانک توسعه تعاون

وب سایت بانک توسعه تعاونتاریخچه و اهداف بانک توسعه تعاوناینترنت بانک، بانک توسعه تعاونهمراه بانک توسعه تعاون پرداخت قبوض از بانک توسعه تعاون خدمات الکترونیکی بانک توسعه تعاون سامانه پرسش، پاسخ، انتقاد و پیشنهاد بانک توسعه تعاون

دانلود کتاب جامع الکترونیکی درس و نکات آموزشی و اصل سوالات آزمونهای استخدامی برای دریافت آخرین اخبار استخدامی اینجا کلیک کنید.

برای دیدن آخرین آگهی استخدامی بانک توسعه تعاون اینجا کلیک کنید.برای دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک توسعه تعاون اینجا کلیک کنید.

۲۸ نظر برای بانک توسعه تعاون

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید