بازگشت ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه به روال سابق

ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه به روال سابق باز می گردد.

بدینوسیله به اطلاع می رساند، بنابر اعلام دکتر محمد باقر الفت؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸، ساعت شروع به کار تمامی واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه پس از پایان ماه مبارک رمضان به روال سابق (ساعت ۷:۰۰ صبح) بر می گردد.

 

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ