اعلام جزئیات عیدی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد سال ۱۴۰۲

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات پرداخت پاداش (عیدی) ۱۴۰۲ کارکنان و اعضای هیات علمی این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر داریوش جاوید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی دستورالعمل پرداخت پاداش (عیدی) سال ۱۴۰۲ کارکنان و اعضای هیات ‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی را به روسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌ها ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل آمده است: ضمن تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر و یوم‌الله ۲۲ بهمن، نحوه محاسبه و میزان پرداخت پاداش عیدی سال ۱۴۰۲ به کارکنان و اعضای هیات علمی در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه ابلاغ می‌شود.

 

۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان حداکثر عیدی کارکنان تمام‌وقت شاغل در دانشگاه

بر اساس بندهای این دستورالعمل؛ به کارکنانی که مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و دارای حکم رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و قرارداد کار معین هستند، معادل دو ماه حقوق و مزایای مستمر (بدون احتساب کمک‌هزینه‌های حق تاهل، حق مسکن و حق اولاد) مشروط بر اینکه از مبلغ ۸۳ میلیون و ۵۹۵ هزار ریال کمتر و از مبلغ ۱۲۵ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۵۰۰ ریال بیشتر نشود، براساس روزهای کارکرد آنان قابل پرداخت خواهد بود. کارکنانی که در سال جاری براساس مجوز صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه، به قرارداد کارمعین تغییر وضعیت یافته‌اند، از تاریخ انعقاد قرارداد مشمول دریافت عیدی می‌شوند. عیدی کارکنان تمام‌وقت بازنشسته و یا خرید خدمت که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه مشغول کار هستند، در مقابل ۱۲ ماه خدمت، مبلغ ۱۸ میلیون ریال قابل پرداخت است.

 

عیدی کارکنان ساعتی تمام‌وقت

در این دستورالعمل آمده است: کارکنان ساعتی تمام‌وقت مشمول مقررات تامین اجتماعی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان اسفندماه سال جاری اشتغال به‌کار داشته و در طول سال مذکور حداقل ۲ هزار و ۲۲۰ ساعت کارکرد داشته باشند، تا سقف مبلغ ۱۲۵ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۵۰۰ ریال از عیدی بهره‌مند خواهند شد. همچنین کارکنان ساعتی که کمتر از یک سال سابقه کار داشته و یا مجموع ساعت کارکرد ایشان کمتر از ۲ هزار و ۲۲۰ ساعت باشد، به‌ نسبت ساعت کارکرد، از عیدی بهره‌مند خواهند شد. کارکنان بازنشسته که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه به‌صورت ساعتی همکاری می‌کنند، به‌نسبت کارکرد تا سقف ۱۸ میلیون ریال از عیدی بهره‌مند می‌شوند.

براساس بندهای این دستورالعمل؛ به کارکنان قراردادی نیمه‌وقت (که حق بیمه آنها از سوی دانشگاه پرداخت می‌شود)، درمقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه‌وقت معادل یک‌دوم مبالغ مطرح‌شده در ابتدای این دستورالعمل پرداخت می‌شود. کارکنان مامور از دیگر سازمان‌ها و نهادها به دانشگاه، طبق ضوابط سازمان یا نهاد مربوطه پاداش (عیدی) دریافت می‌کنند.

 

نحوه محاسبه پرداخت پاداش (عیدی) به اعضای هیات ‌علمی دانشگاه

در این دستورالعمل آمده است: میزان پاداش عیدی اعضای هیات ‌علمی تمام‌وقت در صورت ۱۲ ماه خدمت در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۵۰ میلیون ریال قابل پرداخت است. میزان پاداش عیدی به اعضای هیات ‌علمی نیمه‌وقت در مقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه‌وقت، معادل یک‌دوم مبلغ اعضای هیات ‌علمی تمام‌وقت قابل پرداخت است. همچنین پاداش اعضای هیات ‌علمی تمام‌وقت که از طرح خدمت مشمولان متخصص استفاده می‌کنند، نسبت به کارکرد آنها مطابق پاداش عیدی اعضای هیات ‌علمی تمام‌وقت قابل پرداخت است.

همچنین اعضای هیات علی تمام‌وقت چنانچه به صورت نیمه‌وقت با واحد دیگری همکاری کنند، فقط از واحدی که به صورت تمام‌وقت همکاری دارند، عیدی آخر سال دریافت خواهند کرد. اعضای هیات علمی غیربازنشسته که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت در استخدام سایر دانشگاه ها، سازمان ها یا نهادهای دولتی هستند، از دانشگاه و یا سازمان مبدا عیدی سال ۱۴۰۲ را دریافت می کنند، وجهی به عنوان عیدی از سوی دانشگاه تعلق نمی‌گیرد. به اعضای هیات علمی تمام‌وقت بازنشسته نیز که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه مشغول کار هستند، در مقابل ۱۲ ماه خدمت، مبلغ ۱۸ میلیون ریال قابل پرداخت است.

همچنین به کارکنانی که از عضویت هیات ‌علمی به حالت غیرهیات ‌علمی تغییر وضعیت داده یا می‌دهند و یا بالعکس، عیدی به‌نسبت مدتی که در هر یک از وضعیت‌های مزبور اشتغال به‌کار داشته‌اند و مطابق با ردیف های مربوطه به‌صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می‌شود. اعضای هیات ‌علمی و غیرهیات ‌علمی نیمه‌وقت که به تمام‌وقت تغییر وضعیت داده‌اند و یا بالعکس، به‌نسبت مدتی که در هر یک از دو وضعیت نیمه‌وقت و تمام‌وقت اشتغال داشته‌اند، متناسب با وضعیت مزبور و برابر بندهای مربوطه عیدی آن‌ها محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

عیدی اعضای هیات ‌علمی و غیرهیات ‌علمی که در طول سال جاری از یک واحد به واحد دیگر مامور یا منتقل شده‌‌اند، از واحدی که حقوق دریافت می کنند، پرداخت خواهد شد. اعضای هیات ‌علمی و غیرهیات ‌علمی دانشگاه که به دیگر نهادها و سازمان‌ها (اعم از دولتی و غیردولتی) مامور شده‌اند، با توجه به دریافت تمام حقوق و مزایا از محل ماموریت (مقصد)، عیدی را نیز از همان محل ماموریت دریافت خواهند کرد. اعضای هیات ‌علمی و غیرهیات ‌علمی که در سال ۱۴۰۱ قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل، با دانشگاه قطع همکاری کرده‌اند، به‌میزان کارکرد خود عیدی تعلق می‌گیرد.

همچنین اعضای هیات ‌علمی و غیرهیات ‌علمی که از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده یا می‌کنند و یا به‌موجب حکم قطعی، از خدمت در دانشگاه به‌طور موقت منفصل شده یا می‌شوند، می‌توانند پس از اشتغال مجدد به‌کار نسبت به ماه‌های کارکرد حسب مورد، از پاداش آخر سال بهره‌مند ‌شوند.

براساس بندهای این دستورالعمل اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی که از مرخصی استعلاجی استفاده کرده یا می‌کنند و به طور موقت همکاری آنها با دانشگاه قطع شده یا می‌شود، می‌توانند پس از اشتغال به کار مجدد در صورتی که دستمزد ایام مرخصی استعلاجی آنها از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده باشد، از پاداش آخر سال و براساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل، بهره‌مند شوند.

لازم به ذکر است براساس ماده ۹۱ قانون مالیاتی، پرداخت عیدی یک‌بار در سال به‌میزان ۵۶ میلیون ریال معاف از مالیات بوده و مابقی تا سقف پرداخت عیدی مشمول ۱۰ درصد کسر مالیات می‌شود.

منبع: روابط عمومی دانشگاه‌ آزاد

برای مشاهده اخبار حداقل حقوق، دستمزد و مزایا اینجا کلیک کنید

برای مشاهده اخبار عیدی کارگران و کارمندان دولت اینجا کلیک کنید

برای مشاهده اخبار دانشگاه آزاد اسلامی اینجا کلیک نمایید

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ