اطلاعیه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خراسان شمالی

۳۰ نظر

اطلاعیه‌های پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خراسان شمالی

 

ضمن تبریک به کاربران قبول شده در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در استان خراسان شمالی، تمامی اطلاعیه‌های استانی به منظور انجام فرآیندهای استخدامی شامل اطلاعیه‌های اولیه، زمان ارسال مدارک، زمان تشکیل جلسه ارزیابی و... در این صفحه درج می‌شود. به همین منظور کافی‌است از طریق فهرست مطالب این صفحه در جریان آخرین اخبار و اطلاعیه‌های استانی خود قرار گیرید.

 

 

 

خبر ۴ آبان ۱۴۰۲-اطلاعیه شماره ۲ آزمون تکمیل ظرفیت استخدام پیمانی (آموزگار ابتدایی، استثنایی و عشایری/ مرزی)

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی آموزگار ابتدایی، استثنایی و عشایری/ مرزی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز پنجشنبه مورخ ۴ آبان ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی(شناسایی) حضور به هم رسانند.

براساس جدول تعرفه آزمون، موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۸۷۳۰-ت-۵۸۸۱۶۰۱۸۰ مورخه هشتم مهرماه ۱۴۰۱ هیئت وزیران هر یک از داوطلبان معرفی شده برای بررسی صلاحیت های عمومی داوطلبان آزمون مبلغ ۲۱۴۰۰۰۰ ریال - دومیلیون و صد و چهل هزار ریال به حساب مرکز آزمون صدرا به شماره حساب ۴۱۵۰۱۴۱۰۰۲۰۰۶ و یا شماره شبا

IR۷۳۰۱۷۰۰۰۰۰۰۴۱۵۰۱۴۱۰۰۲۰۰۶

واریز نمایید و فیش واریزی را به مدیر کانون ارزیابی تحویل نمایید.

شایسته است داوطلبان محترم ، تمامی مدارک جامانده امتیازآور مربوط به فرم۱۹ (نمون برگ مدارک، سوابق و مستندات آموزشی پژوهشی) را با خود به کانون ارزیابی بیاورند

همچنین شایسته است تمامی داوطلبان راس ساعت ۶:۳۰ صبح در مرکز حضور داشته باشند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۲ آبان ۱۴۰۲-اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی تکمیل ظرفیت آموزگار ابتدایی، عشایری و استثنایی ۱۴۰۱

 وضعیت اول:

قابل توجه داوطلبانی که در تشکیل پرونده و ارزیابی تکمیلی مرحله قبل شرکت کرده اند:

پرینت قبولی تکمیل ظرفیت
اصل شناسنامه(تصویر تمام صفحات) و اصل کارت ملی(تصویر پشت و رو)
دو قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده درسال جاری (پشت نویسی شده)

 

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ازمون استخدام آموزگاری مورخه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ آموزش و پرورش خراسان شمالی به اطلاع میرساند جهت تکمیل پرونده وطی مراحل استخدامی روز سه شنبه مورخه دوم آبان ۱۴۰۲ به اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی با همراه داشتن مدارک ذیل با توجه به وضعیت مشخص شده ذیل شخصا حضور به هم رساند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۷ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۹ آزمون استخدام پیمانی دبیر و هنرآموز ۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی دبیری و هنرآموزی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز دو شنبه مورخ ۲۷شهریور ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی(شناسایی) حضور به هم رسانند.

لذا شایسته است تمامی داوطلبان راس ساعت ۶:۳۰ صبح در مرکز حضور داشته باشند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۲ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۷_آزمون دبیری و هنرآموزی ۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی دبیری و هنرآموزی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز چهارشنبه مورخ ۲۲شهریور ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی(شناسایی) حضور به هم رسانند.

لذا شایسته است تمامی داوطلبان راس ساعت ۶:۳۰ صبح در مرکز حضور داشته باشند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۱ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۶_آزمون استخدام پیمانی دبیر و هنرآموز ۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی دبیری و هنرآموزی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز سه شنبه مورخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی(شناسایی) حضور به هم رسانند.

لذا شایسته است تمامی داوطلبان راس ساعت ۶:۳۰ صبح در مرکز حضور داشته باشند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۰ شهریور۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۵_آزمون استخدام پیمانی دبیر و هنرآموز ۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی دبیری و هنرآموزی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز دوشنبه مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی(شناسایی) حضور به هم رسانند.

لذا شایسته است تمامی داوطلبان راس ساعت ۶:۳۰ صبح در مرکز حضور داشته باشند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۹ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۴ آزمون استخدام پیمانی دبیر و هنرآموز ۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی دبیری و هنرآموزی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز یکشنبه مورخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی(شناسایی) حضور به هم رسانند.

لذا شایسته است تمامی داوطلبان راس ساعت ۶:۳۰ صبح در مرکز حضور داشته باشند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۸ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۳ آزمون استخدام پیمانی دبیر و هنرآموز ۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی دبیری و هنرآموزی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ استان #خراسان_شمالی، که اسامی آنها در پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند، جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز شنبه مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی(شناسایی) حضور به هم رسانند.

 شایسته است تمامی داوطلبان راس ساعت ۶:۳۰ صبح در مرکز حضور داشته باشند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۶ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۲ آزمون استخدام پیمانی دبیری و هنرآموزی ۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی دبیری و هنرآموزی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز پنج شنبه مورخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی(شناسایی) حضور به هم رسانند.

شایسته است تمامی داوطلبان راس ساعت ۶:۳۰ صبح در مرکز حضور داشته باشند.

*تمامی کانونهای اعلام شده در فایل پیوست در مجتمع ولایت به ادرس گلستانشهر، جنب دانشگاه فرهنگیان می باشد.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۱ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی دبیری و هنرآموزی ۱۴۰۲

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت ازمون استخدام دبیری و هنرآموزی مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ آموزش و پرورش خراسان شمالی به اطلاع میرساند جهت تکمیل پرونده وطی مراحل استخدامی از روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ لغایت روز پنجشنبه ۱۶/۰۶/۱۴۰۲ بر اساس جدول زمانبندی ذیل در محل مدرسه متوسطه نمونه دولتی آرمیتا مصلی نژاد به نشانی بجنورد، خیابان تربیت جنب سالن گلشن به همراه مدارک ذیل شخصا حضور به هم رساند. نکته مهم اینکه با توجه به فشرده بودن زمان فرایند ارزیابی لازم است داوطلبان محترم همه مدارک ذکر شده را همراه خود داشته باشند.

مدارک لازم هسته گزینش :

دو قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده درسال جاری (پشت نویسی شده) برای تمامی داوطلبان الزامی می باشد.
داوطلبین می بایست در سامانه ( my.medu.ir ) در قسمت درگاه دولت (گزینش و استخدامی) پرسشنامه را تکمیل و فرم دارای کد رهگیری را پرینت گرفته و بهمراه خود به مرکز بررسی مدارک بیاورند و تحویل نماینده گزینش دهند.
فرم اطلاعات فردی(فرم شماره۱) برای آن دسته از داوطلبینی که در سامانه my.medu.ir نتوانستند فرم ها را تکمیل کنند ؛ شایسته است جهت تسریع در زمان بندی فرم تکمیل شده را تحویل دهید.
اصل شناسنامه(تصویر تمام صفحات) و کارت ملی(تصویر پشت و رو)

مدارک لازم جهت ارائه به کارگروه بررسی مدارک ومستندات :
سه قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده درسال جاری (پشت نویسی شده)

اصل شناسنامه خود و همسر و فرزند در صورت تاهل و عائله مندی (تصویر تمام صفحات شناسنامه)
اصل شناسنامه پدر برای استفاده و تایید امتیاز جوانی جمعیت و تصویر صفحه تمام صفحات
اصل کارت ملی (تصویر پشت و رو)
اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و (تصویر پشت و رو) (برادران)
اصل دانشنامه یا گواهینامه موقت براساس مدرک تحصیلی مجاز (برابر کد" شغل- محل انتخابی ") و یک برگ تصویر آن
(تذکر: در صورت عدم وجود اصل مدرک تحصیلی یا اصل گواهی موقت، می بایست کپی برابر اصل شده این مدارک از دفاتر اسناد رسمی تحویل گردد. گواهی عکس دار با داشتن تمامی فاکتورها(معدل، تاریخ فراغت از تحصیل) استخدامی از مرجع صادر کننده داشته باشد.
اصل معرفی‌نامه به تاریخ سال جاری رسمی از اداره کل بهزیستی برای سهمیه معلولین(ذکر توانایی انجام کار برای شغل محل اعلام شده در معرفی نامه الزامی می باشد.)
اصل معرفی نامه به تاریخ سال جاری از اداره کل بنیاد شهید و ایثارگران برای ایثارگران که از سهمیه استفاده نموده اند.(نامه هولوگرام داشته باشد.)

 

 

اصل معرفی نامه رسمی به تاریخ سال جاری از نهاد و یگان اعزام کننده برای استفاده کنندگان از سهمیه رزمنده، فرزند و همسر رزمنده

تذکر: مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:

معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلالب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

با توجه به اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور، افرادی که بومی شهرستان را انتخاب نموده اند باید دارای یکی از شرایط زیر باشند:

الف- محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با محل مورد تقاضا یکی باشد.

ب – در صورتی که محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با محل مورد تقاضا یکی نباشد ارائه استشهادیه (پیوست اطلاعیه) مبنی بر ساکن بودن و داشتن حداقل ۱۰ سال سکونت در شهرستان محل مورد تقاضا الزامی است.

تذکر: با توجه بند های (۷،۱۳و۶) صفحه ۳۲ بخش تذکرات مهم دفترچه آزمون مزبور، چنانچه داوطلب اطلاعات خلاف واقع برای بومی پذیری ارائه نماید پس از اعلام نتایج نهایی آزمون، در هر مرحله از فرایند استخدام حذف خواهد شد.

تذکر مهم : با توجه به اینکه استشهادیه ارائه شده از طریق نهادهای نظارتی استان مورد بررسی و صحت سنجی قرار خواهد گرفت، لذا در صورتی که مشخص گردد فرد مبادرت به ارائه گواهی غیرواقع نموده است در هر مرحله از امتحان مشترک فراگیر(اعلام نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی) داوطلب از ادامه فرآیند جذب و استخدام حذف خواهد شد و متعاقب آن اقدامات قانونی اتخاذ خواهد گردید.

پ- برای کد شغل مرکز استان (بجنورد) بومی بودن امتیازی ندارد .

یک برگ پرینت قبولی آزمون استخدام پیمانی ۱۲/۰۵/۱۴۰۲
به همراه داشتن یک عدد پوشه کاغذی سبز رنگ بهمراه گیره نگه دارنده کاغذ
دریافت فرمهای (استشهادنامه بومی بودن، فرم ارزیابی مدارک، فرم پرسشنامه اطلاعات فردی گزینش و فرم اعلام آمادگی برای مدارک خوداظهاری، ویژگیهای جسمانی و ارزیابی تکمیلی و خوداظهاری پزشکی و مدارک پژوهشی(فرم۱۹)) از طریق لینک khn.medu.ir و ارایه آن در روز بررسی مدارک لازم بذکر است فرم بررسی مدارک توسط گروه بررسی مدارک تکمیل می گردد.
تذکر: مجددا تاکید نمائید کلیه فرم ها تکمیل شده تحویل نمائید.
متذکر می گردد داوطلبین می بایست تمامی موارد امتیازآور مربوط به فرم ۱۹ را در روز بررسی مدارک بهمراه داشته باشند.

( با توجه به پرداخت هزینه های پزشکی و بررسی مدارک توسط متقاضیان استخدام، داشتن کارت بانکی عضو شتاب الزامی است.)

(شایان ذکر است عدم مراجعه در مهلت تعیین شده به منزله انصراف خواهد بود)

تذکر۱: در صورت عدم تطبیق مدارک با فرم ثبت نام متقاضی فاقد شرایط بوده و از ادامه فرآیند استخدام جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تذکر۲: در هرمرحله از آزمون (مصاحبه یا بعد از پذیرش در مصاحبه) امتیاز بومی و یا سایر شرایط شرکت کنندگان ازجمله مغایرت عائله مندی، اولاد و بومی که باعث کاهش امتیاز متقاضی شود و همچنین تغییر در سهمیه های اعلام شده ایثارگری و معلولین بعلت نداشتن مدرک به وجود بیاید از ادامه فرایند بررسی و ارزیابی تکمیلی حذف خواهد شد.

آدرس محل بررسی مدارک : خراسان شمالی، بجنورد خیابان تربیت جنب سالن گلشن، مدرسه متوسطه آرمیتا مصلی نژاد

شماره تماس : ۰۵۸۳۲۲۲۴۰۸۴

 

داوطلبانی که به هر دلیل نتوانند در موعد اعلام شده نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز اقدام نموده و یا در مراحل بعدی ( معاینه پزشکی و مصاحبه ) حضور یابند ، به عنوان انصرف از استخدام شناخته خواهند شد و متعاقبا هیچ حقی برای این قبیل داوطلبان متصور نبوده و به منزله انصراف از استخدام تلقی خواهد شد.

افرادیکه به دلایل موجه(پزشکی، قضایی و ...) امکان مراجعه در زمان اعلام شده را نداشته باشند می توانند با ارائه مستندات مثبته در تاریخ ۱۸/۰۶/۱۴۰۲ به اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی-امور اداری مراجعه نمایند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۳ مرداد ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۱۶، فرصت مجدد ارائه مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزگاری

فرصت مجدد جهت ارائه مدارک و مستندات پژوهشی، پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی آموزگاری در ارزیابی تکمیلی

به گزارش اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی، ستاد برگزاری آزمون استخدامی استان خراسان شمالی فرصت دوباره ای برای افرادی که در زمان ارزیابی نتوانسته اند مدارک و مستندات حائز امتیازخود را ارئه دهند فراهم می کند.

مدارک و مستندات باید براساس نمون برگ مدارک (فرم شماره ۱۹)، که در فایل ضمیمه قابل مشاهده است، تهبه و ارائه شود.

تاکید می‌گردد مدارک ارائه شده باید به تایید رسیده باشد و اصل ان ارائه شود.

زمان مراجعه: از روز دوشنبه شنبه مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ تا پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲

آدرس مراجعه : خراسان شمالی _ میدان بازرگان _ اداره کل آموزش و پرورش _ اداره امور اداری

ساعت مراجعه : ۷ الی ۱۳

قابل ذکر است این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

در صورت بروز هر سوال و مشکل با شماره زیر تماس بگیرید:

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۸ مرداد ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۱۵ آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۱/ مراکز مصاحبه گروه داوطلبان آموزگار استثنایی

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی آموزگار استثنایی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز چهارشنبه مورخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی و رعایت شرایط اعلام شده در اطلاعیه شماره ۴ حضور به هم رسانند. ضمنا فرم شماره ۱۹ را از لینک زیر کپی گرفته و باخود به همراه داشته باشید.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۰ مرداد ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۱۴ آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۱ / آدرس گروه دوازدهم مراکز مصاحبه

اطلاعیه حضور پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز سه شنبه مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی و رعایت شرایط اعلام شده در اطلاعیه شماره ۴ حضور به هم رسانند. ضمنا فرم شماره ۱۹ را از لینک زیر کپی گرفته و باخود به همراه داشته باشید.

 

قابل توجه داوطلبان رشته شغلی آموزگار استثنائی

با عنایت به اینکه مقرر شده مصاحبه داوطلبان استثنائی به صورت متمرکز کشوری برگزار گردد لذا در صورت تایید نهایی و اعلام زمان ارزیابی تکمیلی از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۹مرداد ۱۴۰۲-  اطلاعیه شماره ۱۳ آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۱ / آدرس گروه یازدهم مراکز مصاحبه

اطلاعیه حضور پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در تصویر پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز دوشنبه مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی و رعایت شرایط اعلام شده در اطلاعیه شماره ۴ حضور به هم رسانند. ضمنا فرم شماره ۱۹ را از لینک زیر کپی گرفته و باخود به همراه داشته باشید.

نکته بسیار مهم:

قابل توجه داوطلبان رشته شغلی آموزگار استثنائی

با عنایت به اینکه مقرر شده مصاحبه داوطلبان استثنائی به صورت متمرکز کشوری برگزار گردد لذا در صورت تایید نهایی و اعلام زمان ارزیابی تکمیلی از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۸ مرداد ۱۰۲- اطلاعیه شماره ۱۲ آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۱ / آدرس گروه دهم مراکز مصاحبه

اطلاعیه حضور پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی

 بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در تصویر پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز یکشنبه مورخ ۸ مرداد ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی و رعایت شرایط اعلام شده در اطلاعیه شماره ۴ حضور به هم رسانند. ضمنا فرم شماره ۱۹ را از لینک زیر کپی گرفته و باخود به همراه داشته باشید.

 

نکته بسیار مهم:

به اطلاع سایر داوطلبان محترمی که اسامی آنها در فایل های پیوست وجود ندارد ولی معرفی نامه برای این تاریخ دارند می رساند ضمن عذرخواهی بابت فعال نشدن کانون های ارزیابی در موعد تعیین شده، در روزهای آتی زمان مصاحبه این عزیزان از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد. لطفا از مراجعه حضوری به مراکز ارزیابی خودداری نمایید.

قابل توجه داوطلبان رشته شغلی آموزگار استثنائی:

با عنایت به اینکه مقرر شده مصاحبه داوطلبان استثنائی به صورت متمرکز کشوری برگزار گردد لذا در صورت تایید نهایی و اعلام زمان ارزیابی تکمیلی از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۷ مرداد ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۱۱ آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۱ / گروه نهم مراکز مصاحبه

اطلاعیه حضور پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در تصویر پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز شنبه مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی و رعایت شرایط اعلام شده در اطلاعیه شماره ۴ حضور به هم رسانند. ضمنا فرم شماره ۱۹ را از لینک زیر کپی گرفته و باخود به همراه داشته باشید.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۴ مرداد ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۱۰ آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۱ / گروه هشتم مراکز مصاحبه

اطلاعیه حضور پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در تصویر پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز چهارشنبه مورخ ۴ مرداد ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی و رعایت شرایط اعلام شده در اطلاعیه شماره ۴ حضور به هم رسانند. ضمنا فرم شماره ۱۹ را از لینک زیر کپی گرفته و باخود به همراه داشته باشید.

نکته بسیار مهم:

به اطلاع سایر داوطلبان محترمی که اسامی آنها در فایل های پیوست وجود ندارد ولی معرفی نامه برای این تاریخ دارند می رساند ضمن عذرخواهی بابت فعال نشدن کانون های ارزیابی در موعد تعیین شده، در روزهای آتی زمان مصاحبه این عزیزان که بعد از ۷ مردادماه می باشد از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد. لطفا از مراجعه حضوری به مراکز ارزیابی خودداری نمایید.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر۳ مرداد ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۹ آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۱/ آدرس گروه هفتم مراکز مصاحبه

اطلاعیه حضور پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در تصویر پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز سه شنبه مورخ ۳ مرداد ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی و رعایت شرایط اعلام شده در اطلاعیه شماره ۴ حضور به هم رسانند. ضمنا فرم شماره ۱۹ را از لینک زیر کپی گرفته و باخود به همراه داشته باشید.

 توجه: به اطلاع می رساند فعالیت کانون شماره ۱۲ واقع در مدرسه شاهد فرشتگان برای فردا سه شنبه ۳ مرداد لغو گردید. اطلاعات بیشتر متعاقبا منتشر خواهد شد.

نکته بسیار مهم:

به اطلاع سایر داوطلبان محترمی که اسامی آنها در فایل های پیوست وجود ندارد ولی معرفی نامه برای این تاریخ دارند می رساند ضمن عذرخواهی بابت فعال نشدن کانون های ارزیابی در موعد تعیین شده، در روزهای آتی زمان مصاحبه این عزیزان که بعد از ۷ مردادماه می باشد از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد. لطفا از مراجعه حضوری به مراکز ارزیابی خودداری نمایید.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۱ مرداد ۱۰۲- اطلاعیه شماره ۷ آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۱ / آدرس گروه پنجم مراکز مصاحبه

اطلاعیه حضور پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در تصویر پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز یکشنبه مورخ ۱ مرداد ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی و رعایت شرایط اعلام شده در اطلاعیه شماره ۴ حضور به هم رسانند. ضمنا فرم شماره ۱۹ را از لینک زیر کپی گرفته و باخود به همراه داشته باشید.

نکته بسیار مهم:

به اطلاع سایر داوطلبان محترمی که اسامی آنها در فایل های پیوست وجود ندارد ولی معرفی نامه برای این تاریخ دارند می رساند ضمن عذرخواهی بابت فعال نشدن کانون های ارزیابی در موعد تعیین شده، در روزهای آتی زمان مصاحبه این عزیزان که بعد از ۷ مردادماه می باشد از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد. لطفا از مراجعه حضوری به مراکز ارزیابی خودداری نمایید.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۳۱ تیر ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۶ آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۱/ آدرس گروه چهارم مراکز مصاحبه

اطلاعیه حضور پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی
بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در تصویر پیوست این اطلاعیه ذکر شده می رساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز شنبه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی و رعایت شرایط اعلام شده در اطلاعیه شماره ۴ حضور به هم رسانند. ضمنا فرم شماره ۱۹ را از لینک زیر کپی گرفته و باخود به همراه داشته باشید.
نکته بسیار مهم:
به اطلاع سایر داوطلبان محترمی که اسامی آنها در فایل های پیوست وجود ندارد ولی معرفی نامه برای این تاریخ دارند می رساند ضمن عذرخواهی بابت فعال نشدن کانون های ارزیابی در موعد تعیین شده، در روزهای آتی زمان مصاحبه این عزیزان که بعد از ۷ مردادماه می باشد از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد. لطفا از مراجعه حضوری به مراکز ارزیابی خودداری نمایید.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۹ تیر ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۵ آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۱ / آدرس گروه سوم مراکز مصاحبه

اطلاعیه حضور پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در تصاویر پیوست این اطلاعیه ذکر شده میرساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز پنج شنبه مورخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی و رعایت شرایط اعلام شده در اطلاعیه شماره ۴ حضور به هم رسانند.

 

نکته بسیار مهم:

به اطلاع سایر داوطلبان محترمی که اسامی آنها در فایل های پیوست وجود ندارد ولی معرفی نامه برای این تاریخ دارند می رساند ضمن عذرخواهی بابت فعال نشدن کانون های ارزیابی در موعد تعیین شده، در روزهای آتی زمان مصاحبه این عزیزان که بعد از ۷ مردادماه می باشد از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد. لطفا از مراجعه حضوری به مراکز ارزیابی خودداری نمایید.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۸ تیر ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۴ آزمون استخدام پیمانی سال ۱۴۰۱ / آدرس گروه دوم مراکز مصاحبه

اطلاعیه حضور پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی

 

بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۱ استان خراسان شمالی، که اسامی آنها در تصاویر پیوست این اطلاعیه ذکر شده میرساند جهت انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی بر اساس این اطلاعیه روز چهارشنبه مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ در محل های اعلام شده با همراه داشتن کارت ملی و رعایت شرایط ذیل حضور به هم رسانند.

 

همراه داشتن کارت ملی و معرفی نامه عکس دار ممهور به مهر( نمون برگ شماره ۶)، جهت حضور در مرحله سنجش و ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزش و پرورش الزامی است.

 

پذیرفته شدگان می بایست راس ساعت ۶:۴۵ صبح در محل حوزه ارزیابی تعیین شده حضور یابند. تاخیر بیش از یک ربع ساعت در ورود به حوزه ارزیابی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.

 

به هر یک از پذیرفته شدگان پس از احراز هویت، یک کارت شناسایی با ذکر شماره داده می شود که در روز انجام ارزیابی در حوزه ارزیابی صرفا با آن شناخته می شوند و در طول فرایند ارزیابی تکمیلی باید کارت شناسایی را به گردن آویز نمایند.
شرکت کنندگان فقط می توانند مدارک احراز هویت، مدارک مربوط به سوابق خود، لوازم التحریر و و سایل کمک آموزشی مجاز را به همراه داشته باشند تا برای بهبود کیفیت تدریس خود استفاده کنند. ورود موبایل یا هر ابزار ارتباط الکترونیکی به حوزه ارزیابی ممنوع و در صورت کشف به عنوان تخلف، محسوب می شود.
داوطلبان موظفند نمون برگ شماره ۱۹ مربوط به مدارک، سوابق و مستندات (فایل پیوست-۸ صفحه) به همراه کلیه مدارک و مستندات امتیاز آور بر اساس موارد اعلام شده در نمون برگ فوق الذکر را در یک نسخه پرینت نموده و در زمان مراجعه به حوزه های ارزیابی تکمیلی، همراه داشته باشند.
ذکر۱ : پذیرفته شدگان می بایست کلیه مدارک مربوط به سوابق تمام وقت در واحدهای دولتی، مدارس غیر دولتی، طرح خرید خدمات آموزشی، مربی پیش دبستانی، فعالیت در طرح امین، آموزشیار یا آموزش دهنده نهضت سوادآموزی، موسسات آموزشی فرهنگی تربیتی ، فعالیت در دارالقرآن های دارای مجوز از سازمان تبلیغات اسلامی و ... که در مرحله بررسی مدارک و مستندات تحویل نموده و تایید شده است را جهت ثبت امتیاز مربوطه همراه داشته باشند.

 

تذکر۲ : چنانچه داوطلب یا مرجع ( شخص حقیقی یا حقوقی) اقدام به ارائه مدارک و مستندات موضوع نمون برگ شماره ۱۹ به صورت غیرواقعی نماید، موضوع پس از استعلام و احراز عدم اعتبار قانونی مدارک و مستندات، مطابق موازین قانونی در مراجع قضایی ذیصلاح طرح شکایت خواهد شد و در هر مرحله از آزمون یا بعد از استخدام یا در طول خدمت چنانچه جعلیت و فقدان اصالت آن محرز شود، قبولی و استمرار خدمت داوطلب پس از اثبات موضوع در مرجع قضایی صالح، کان لم یکن تلقی می گردد.

 

حضور شرکت کنندگان در اتاق های ارزیابی باید راس ساعت انجام شود. ضمنا شرکت کنندگان امکان درخواست وقت اضافه برای مطالعه یا ارائه تدریس و تاخیر در حضور در اتاق ارزیابی را ندارند و بر اساس زمان بندی زیردر هر مرحله باید اقدام نمایند:

 

الف) جلسه ایفای نقش حداکثر در مدت زمان ۲۰ دقیقه باید برگزار شود.

 

ب) در بخش ارزیابی ارائه تدریس، داوطلب در جایگاه معلم، ۳۰ دقیقه وقت دارد تا مبحثی که سناریوی آن را مطالعه کرده است، ارائه دهد. در طول زمان تدریس، هیچ سوالی از داوطلب پرسیده نمی شود و او دقیقا بعد از نیم ساعت باید اتاق را ترک کرده و به هیچ عنوان نمی تواند زمان بیشتری حضور داشته باشد.

 

ج ) در بخش ارزیابی بحث گروهی، زمان مطالعه محتوای تمرین بحث گروهی، ۱۵ دقیقه و زمان انجام آن ۴۵ دقیقه است.

 

د) زمان بررسی صلاحیت های عمومی گزینش در فرآیند ارزیابی برای هر داوطلب حدودا یک ساعت خواهد بود.

 

تذکر ۱: در صورت اصلاح زمان بندی های فوق (جلسه ایفای نقش، ارائه سناریوی تدریس و بحث گروهی) از سوی وزارت آموزش و پرورش، زمان بندی های جدید در روز ارزیابی تکمیلی به داوطلبین اعلام خواهد شد و داوطلبین بایستی بر اساس زمان بندی جدید فرآیند ارزیابی را به انجام برسانند.

 

 

 

با توجه به اینکه مقرر گردیده است برای ارزیابی از داوطلبان، سناریو تدریس مطابق با کتب درسی دوره تحصیلی و در رشته شغلی قبولی ارائه شود، لذا پذیرفته شدگان در این خصوص آمادگی لازم را داشته باشند.
با توجه به اینکه سنجش و ارزیابی تکمیلی به صورت گروهی و در زمان و مکان مشخص شده صورت می پذیرد، عدم مراجعه به حوزه ارزیابی در زمان مقرر برای بررسی و انجام سنجش و ارزیابی تکمیلی استخدامی به منزله انصراف از استخدام تلقی می گردد.
حضور در ارزیابی تکمیلی با هویت مجعول به جای داوطلب اصلی و ارائه مدارک و مستندات غیرواقعی و مجعول تخلف محسوب می گردد و برابر قوانین قضایی اقدام خواهد شد.
با عنایت به طولانی بودن زمان ارزیابی همراه داشتن تغذیه مناسب توصیه می گردد.
حضورداوطلبان اززمان پذیرش اولیه،درحوزه های ارزیابی تکمیلی (ساعت ۷ صبح)تاپایان فرآیندارزیابی ( حداکثرساعت ۱۵) الزامی می باشد.
حضور هرگونه افراد همراه، غیر از داوطلبان در محل حوزه های ارزیابی تکمیلی ممنوع می باشد.
داوطلبین محترم دقت فرمایند، حتما نمون برگ های پیوست (نمون برگ ۱۹) را از قسمت پیوست هادر ذیل همین خبر دریافت نموده و پس از تکمیل در زمان مراجعه به حوزه های ارزیابی همراه داشته باشند.

لازم به ذکر است آدرس و مشخصات مراکز و فعال شدن مابقی مراکز روزانه از طریق پورتال اداره کل اطلاع رسانی می گردد

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

 

خبر ۲۶ تیر ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۳ آزمون استخدام پیمانی آموزگار در آموزش و پرورش خراسان شمالی

به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که از آنها برای انجام ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت های عمومی در روز سه شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ در مراکز ۴، ۵، ۶ و ۷ و ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دعوت به عمل آمده بود، می رساند زمان و مکان جدید مصاحبه از طریق پورتال اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۱ تیر ۱۴۰۲- آغاز فرایند انجام مصاحبه پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزگاری از ۲۷ تیرماه

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش #خراسان_شمالی، ابوالقاسم اکبری مدیرکل آموزش و پرورش استان در حاشیه نشست با بازرسان سازمان بسیج فرهنگیان کشور، با بیان اینکه مرحله دریافت مدارک از پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون #استخدامی آموزگاری، نوزدهم تیرماه پایان یافت، گفت: به تدریج و با اعلام زمان انجام مصاحبه به داوطلبان، مرحله ارزیابی تخصصی از ۲۷ تیرماه آغاز خواهد شد.

وی، با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای بسیج برای هدایت دانش‌آموزان به عنوان آینده سازان انقلاب اسلامی، خاطر نشان کرد: یادواره شهدای درون مدرسه‌ای، اعزام کاروانهای راهیان نور دانش‌آموزی، رویدادهای طرح شهیدپژوهی، اردوهای زیارت اولی به مشهد مقدس و جشن‌های انقلاب با همکاری بسیج فرهنگیان و بسیج دانش‌آموزی، بنیاد شهید و ستاد اقامه نماز استان، از برنامه هایی است که با رویکرد تربیتی و فرهنگی اجرا شده است.

حسین‌زاده، بازرس سازمان بسیج فرهنگیان کشور هم با اشاره به اهمیت ویژه آموزش و پرورش در بیان مقام معظم رهبری، گفت: در مقابل هجمه به آموزش و پرورش، همه دستگاه‌های اجرایی باید برای کمک به نظام تعلیم و تربیت آماده باشند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۰ تیر ۱۴۰۲-اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی آموزگار ابتدایی، عشایری و استثنایی ۱۴۰۱

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت ازمون استخدام مورخه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ آموزش و پرورش خراسان شمالی به اطلاع میرساند جهت تکمیل پرونده وطی مراحل استخدامی از روز یکشنبه مورخه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲ لغایت روز دوشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۲ بر اساس جدول زمانبندی مندرج در فایل اطلاعیه آزمون استخدامی در محل هنرستان امام خمینی به آدرس خراسان شمالی، بجنورد شهرک دبیران (ویلاشهر) نبش دبیران ۱۰ هنرستان نمونه دولتی امام خمینی (ره) به همراه مدارک مندرج در فایل اطلاعیه شخصا حضور به هم رساند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۴ تیر ۱۴۰۲- مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون #استخدامی، مصاحبه ماده ۲۸

مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون #استخدامی، مصاحبه ماده ۲۸

۱ـ عکس ۳*۴ ( شش عدد)

۲ـ اصل و کپی کارت ملی داوطلب

۳ـ اصل و کپی شناسنامه داوطلب

۴ـ اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی داوطلب

۵ـ مدارک مرتبط با سهمیه ایثارگری و یا معلولین (طبق دفترچه)

۶ـ اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم نظام وظیفه داوطلب (آقا)

۷ـ فرم استشهاد محلی برای متقاضیان با ده سال سکونت

۸ـ مدارک ICDL و روخوانی و روانخوانی قرآن

۹ـ مقاله های علمی پژوهشی ،(هرگواهی که امتیاز داشته باشد )و ...

۱۰ـ کارت بسیج

۱۱- کارنامه ی قبولی

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

خبر ۱ تیر ۱۴۰۲ - اطلاعیه شماره ۱ قابل توجه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزگاری در استان خراسان شمالی

مدیریت منابع انسانی و امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی در خصوص پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزگاری در استان خراسان شمالی اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان شمالی، در این اطلاعیه امده است:به اطلاع تمامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی اموزگاری سال ۱۴۰۲ سهمیه استان خراسان شمالی می رساند: جدول زمان بندی، مکان و مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اولیه، بررسی مدارک و مستندات و معاینات پزشکی ، متعاقبا از طریق پورتال اطلاع رسانی اداره کل اموزش و پرورش خراسان شمالی به آدرس: khn.medu.gov.ir/fa اعلام خواهد شد.

باتوجه به اینکه مقرر است تکمیل فرم اطلاعات فردی داوطلبان برای بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش از طریق سامانه my.medu.ir انجام گیرد، ضروری است داوطلبان آزمون استخدامی آموزگاری بعد از مشاهده نتایج خود؛ از روز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۱، داوطلبان حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت با مراجعه به سامانه مذکور با استفاده از گزینه ورود از طریق درگاه دولت و استفاده از شماره همراه با مالکیت شخص داوطلب، نسبت به تکمیل دقیق فرم اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک مورد نیاز زیر اقدام نمایند:

عکس پرسنلی

تصویر تمامی صفحات شناسنامه

تصویر کارت ملی

و سایر مدارک مورد نیاز

 در این اطلاعیه امده است: پذیرفته شدگان از مراجعه حضوری به اداره کل اموزش و پرورش خراسان شمالی خودداری نمایند.
ضمنا این پذیرفته شدگان لازم است اطلاعیه سازمان سنجش را از فایل پیوستی مطالعه فرمایند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش خراسان شمالی اینجا کلیک نمایید

 

بازگشت به صفحه استخدام آموزش و پرورش

    

ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۳۰ نظر برای اطلاعیه پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش خراسان شمالی

 • N
  Naji
  ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۰۷
  کسی نفرته ارزشیابی تکمیلی؟؟؟؟؟
  • ق
   قدیمی درباره گزینش
   ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ۰۱:۱۲
   سلام
   فردا تحویل مدارک دبیری زبان هست
   ایا گزینش هم هست یا فقط تحویل مدرک
   لطفا کسی میدونه جواب بده
   🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
   • N
    Naji
    ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۴۳
    سلام مدارکوبردین؟؟؟؟گزینشم بودیانه؟؟؟متوجه نشدین دوبرابر ظرفیت بوده یاسه برابر
    • ق
     قدیمی
     ۱۴ شهریور ۱۴۰۲، ۲۳:۱۳
     ببخشید دیر جواب میدم
     روز دوم تحویل مدارک بیشتر بچه ها رفتند گزینش اما نوبت من رسید گفتند فردا اول وقت
     امروز هم رفتم گزینش
     • N
      Naji
      ۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۵۱
      مرسی که بازم جواب دادین...منم سه شنبه رفتم گزینش
   • N
    Naji
    ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ۰۱:۴۸
    سلام....کسی مطالعات اجتماعی مانه وسملقان نمیدونه حدنصاب چنده
    • ق
     قدیمی
     ۱۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۳۳
     سلام
     اینجا چقدر سوت و کوره
     من سوال دارم اینجا کسی پیدا میشه جواب بده
     اطلاعیه دبیری اومده برای خراسان شمالی برای بارگذاری مدارک ؟
     ممنون میشم جواب بدید
     • م
      مهدی، دبیر کار و فناوری 1402
      ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۰۱:۵۷
      کجا و چه رشته ای قبول شدین؟
      • ق
       قدیمی
       ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۲۳
       دبیر زبان مانه و سملقان
     • ا
      اکرم
      ۸ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۳
      بله من قبول شدم با سهمیه 25درصد
      • ا
       امیر
       ۹ تیر ۱۴۰۲، ۰۷:۲۵
       تبریک میگم
       تحویل مدارک شما کی هست ؟
       • ا
        اکرم
        ۱۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۸
        ممنونممدارک از11تیر تا19تیر
        • ا
         امیر
         ۱۳ تیر ۱۴۰۲، ۰۹:۳۶
         مدارک رو بردین یا کی باید ببرین ؟
         من 18 ام باید ببرم
         هروقت بردین خبرشو بدین ، گیر میدادن ب هرچی یا ن؟
         • ا
          اکرم
          ۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۸
          من پارسالم قبول شدم ولی پزشکی رد شدم باید20تادندون سالم داشته باشی اگ پر شده هم دارین ایراد نداره امروز دارم میبرم انشاله قبولم امسال
          • ا
           اکرم
           ۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۶
           زمان تحویل مدارکتون با تیپ رسمی برین ساده واداری انشاله قبول میشین
           • ا
            امیر
            ۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹
            انشاا...ک قبولیم
            برگشتین بگین چ کردین ؟
            واسه برگه استشهاد کلانتری امضا نزد و از آموزش پرورش نامه گرفتم ، شما چ کردین ؟
         • ا
          امیر
          ۷ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۲
          دوستان کسی از شیروان قبول شده ؟
          • ل
           لیلی
           ۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۵
           منم میخام معلم بشم باید چیکار کنم
           • ا
            امیر
            ۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۶:۲۹
            سلام و عرض ادب فراوان.
            باید آزمون دهید.
           • n
            nasrin
            ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۴۳
            زمان ثبت نام آزمون چ زمانی است معمولا؟ازمون 1402
            • ز
             زری
             ۹ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۱۹
             اموزگار ابتدایی باسهمیه 25درصد کیا قبول شدن نمرهدهاتون چنده
             وبومی هستید ونمره بومی ایا بهتون تعلق گرفته
             • م
              محمد
              ۲۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۴:۴۴
              قبول شدم با نمره 8🙈
             • ف
              فاطمه
              ۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۱۰
              حداقل امور تربیتی راز چند بوده؟
              • م
               مربی پرورشی آینده
               ۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۲۹
               سلام. شما قبول شدید ؟
               برای چه شهری شرکت کردید
               آمار دارید نمره های شهرهای دیگه چه حدودی بوده
              • ک
               کمند
               ۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۰۵
               کسی ازفاروج قبول شده اموزگار ابتداییی
               حداقل نمره مکتسبه چند بوده
               • ف
                فاطمه
                ۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۱۳
                بجنورد فک کنم 38 یا28بوده
               • ر
                رز
                ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، ۲۰:۴۸
                سلام دوستان
                این آزمون چنددبرابر ظرفیته؟
                • ل
                 لطفا جواب بدین
                 ۱۹ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۴۵
                 دوستان برای فیزیک و علوم تجربی از چه شهرهایی قرار است به مصاحبه بروید؟
                 • ز
                  زمین
                  ۱۹ دی ۱۳۹۸، ۰۰:۴۴
                  من از یک استان دور شرکت کردم قبولی های زمین شناسی راز جرگلان لطفا اعلام حضور کنین ببنیم دو نفریم یا سه؟ اگه از لحاظ نمره سوم یا دوم باشم مصاحبه نمی آم
                  • ز
                   زمین
                   ۱۹ دی ۱۳۹۸، ۰۰:۳۸
                   دوستان زمین شناسی قبول شده نمره مکتسبه تان چنده؟ من قبول شدم راز وجرگلان با نمره پایین 24

                   لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

                   ثبت پاسخ