اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش مازندران

۲۲ نظر

اطلاعیه‌های پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش مازندران

 

ضمن تبریک به کاربران قبول شده در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در استان مازندران، تمامی اطلاعیه‌های استانی به منظور انجام فرآیندهای استخدامی شامل اطلاعیه‌های اولیه، زمان ارسال مدارک، زمان تشکیل جلسه ارزیابی و... در این صفحه درج می‌شود. به همین منظور کافی‌است از طریق فهرست مطالب این صفحه در جریان آخرین اخبار و اطلاعیه‌های استانی خود قرار گیرید.

 

 

 

خبر ۱ آذر ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره یک مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی استان مازندران

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۴ آبان ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره دو مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی استان مازندران

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۲ آبان ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره یک مرحله تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی استان مازندران

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۳۰ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره هفت استخدامی اداره کل آموزش و پرورش مازندران ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۹ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره شش استخدامی اداره کل آموزش و پرورش مازندران ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۷ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره پنج استخدامی اداره کل آموزش و پرورش مازندران ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ - اطلاعیه شماره ۴ استخدامی اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران ویژه رشته شغلی دبیر و هنرآموز

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ - اطلاعیه شماره سه استخدامی اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز 

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۶ شهریور ۱۴۰۲-  اطلاعیه شماره دو استخدامی اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۹ شهریور ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره یک استخدامی اداره کل آموزش و پرورش مازندران ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز 

برای مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک کنید

خبر ۱۸ مرداد ۱۴۰۲- اطلاعیه استخدامی شماره ۱۰ اداره‌کل آموزش و پرورش استان مازندران

به اطلاع داوطلبان معرفی شده اولیه چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی استثنایی سال ۱۴۰۱ سهمیه ثبت‌نامی مناطق و شهرستان های تابعه اداره‌کل آموزش و پرورش استان مازندران می‌رساند:

 زمانبندی مراجعه ارزیابی تکمیلی(مصاحبه) در فایل pdf قرار دارد.

 ضرورت دارد افراد مذکور که نامشان در جدول pdf آمده است در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۸ به مکان های در نظر گرفته شده راس ساعت ۷ صبح مراجعه نمایند.

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۷ مرداد ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۹ استخدامی اداره‌کل آموزش و پرورش استان مازندران

به اطلاع داوطلبان معرفی شده اولیه چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و استثنایی می رساند:

زمان و مکان جدید ارزیابی تکمیلی(مصاحبه)کلیه داوطلبین رشته شغلی آموزگار #استثنایی متعاقبا اعلام خواهد شد.

زمانبندی مراجعه داوطلبان رشته شغلی آموزگار #ابتدایی در تاریخ شنبه ۱۴۰۲/۵/۷ و یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ جهت اطلاع اعلام می گردد.

ضروری است مطابق با زمان تعیین شده در این
اطلاعیه، راس ساعت ۷ صبح در مکان های در نظر گرفته شده حضور به عمل آورید.

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۴ تیر ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۶ آزمون استخدامی اداره کل آموزش و پرورش مازندران

به اطلاع داوطلبان معرفی شده اولیه چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی سال ۱۴۰۱ سهمیه ثبت نامی مناطق و شهرستان های تابعه اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران می رساند:

زمانبندی مراجعه داوطلبانی که در روزهای شنبه مورخ ۲۴ تیرماه و یکشنبه مورخ ۲۵ تیرماه زمان ارزیابی تکمیلی(مصاحبه)برای آنان در نظر گرفته شده بود به شرح جدول فایل pdf تغییر کرده است.

ضرورت دارد کلیه افراد ذکر شده،مطابق با تاریخ تعیین شده به مکان های در نظر گرفته شده وفق جدول فایل pdf برای ارزیابی تکمیلی(مصاحبه)راس ساعت ۷ صبح مراجعه فرمایند.

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۱ تیر ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۵ آزمون استخدامی آموزش و پرورش مازندران

به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزگاران ابتدایی سال ۱۴۰۲ آموزش و پرورش استان مازندران می رساند:

به استناد سیاست های ستاد آزمون و برای تقویت زیرساخت های لازم جهت ارزیابی و در راستای
تکریم پذیرفته شدگان گرامی، صرفا برنامه ارزیابی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۱ و ۲۲ تیر ۱۴۰۲ لغو
و زمان مراجعه افرادی که در این دو روز نوبت ارزیابی برایشان لحاظ گردیده بود ، به شرح زیر اصلاح می گردد:
تاریخ مراجعه افرادی که ۲۱/۴/۱۴۰۲ در فرم معرفی ، برایشان نوبت دیده شده بود به تاریخ ۸/۵/۱۴۰۲
ساعت ۷ صبح تغییر می یابد
تاریخ مراجعه افرادی که ۲۲/۴/۱۴۰۲ در فرم معرفی ، برایشان نوبت دیده شده بود به تاریخ ۹/۵/۱۴۰۲
ساعت ۷ صبح تغییر می یابد

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۹ تیر ۱۴۰۲- مدارک مورد نیاز برای مصاحبه گزینشی

قابل توجه داوطلبان پذیرفته‌شده چندبرابر ظرفیت آموزگاری ابتدایی:
با عنایت به اینکه روز مصاحبه در بخش گزینش مدارک ذیل مورد رویت قرار خواهد گرفت مقتضی است این مدارک را به همراه داشته باشید:
۱- اصل کارت ملی
۲- اصل شناسنامه
۳- مدارک ایثارگری و یا مدارکی که نسبت داوطلب با ایثارگر را مشخص نماید.
۴- کارت و معرفی‌نامه عضویت در بسیج
۵- گواهی رتبه‌های بین‌المللی، کشوری، استانی و منطقه‌ای در محورهای قرآنی، فرهنگی و هنری

هسته گزینش اداره‌کل آموزش و پرورش استان مازندران


برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۸ تیر ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره چهار اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران (صرفا ویژه رشته شغلی آموزگار استثنایی)


برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۵ تیر ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۳ آژمون استخدامی مدارک مورد نیاز برای ارزیابی تکمیلی مصاحبه سال۱۴۰۱

اطلاعیه شماره ۳ آژمون استخدامی
مدارک مورد نیاز برای ارزیابی تکمیلی (مصاحبه) آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال۱۴۰۱

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

خبر ۱۲ تیر ۱۴۰۲- اطلاعیه شماره ۲ آزمون استخدامی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

اطلاعیه استخدامی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به اطلاع خواهران معرفی شده اولیه چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ می رساند. زمان انجام فرآیند ارزیابی تکمیلی به شرح زیر است:

برای مشاهده جدول زمانی کلیک کنید

 

خبر ۳ تیر ۱۴۰۲- اطلاعیه استخدامی اداره‌کل آموزش و پرورش استان مازندران

به اطلاع معرفی شدگان اولیه چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی آموزگار ابتدایی و آموزگار استثنایی سال ۱۴۰۱ سهمیه ثبت نامی مناطق و شهرستان های تابعه اداره‌کل آموزش و پرورش استان مازندران میرساند:

در ادامه فرایند مرحله دوم آزمون استخدامی ضمن تهیه و آماده سازی مدارک مورد نیاز وفق جدول فایل پی دی اف اطلاعیه جهت تشکیل پرونده استخدامی و تطبیق شرایط احراز و معاینات پزشکی در مکان مقرر مراجعه فرمایید.

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران

برای مشاهده اطلاعیه در سایت آموزش و پرورش مازندران اینجا کلیک نمایید

 

 

بازگشت به صفحه استخدام آموزش و پرورش

   

ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۲۲ نظر برای اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش مازندران

 • b
  behnam
  ۲ مرداد ۱۴۰۱، ۰۹:۲۶
  باسلام بچه ها برای گزینش تماس گرفتن باهاتون؟
  • م
   ماه 65
   ۱ اسفند ۱۳۹۹، ۱۹:۱۴
   سلام
   دبیری معارف بابل یا اطراف کسی بوده. نمره ها رو میخواستم بدونم. حد اقل نمره بابل چقدر بوده؟
   • M
    MarYam.A
    ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۵۹
    دوستان عزیز
    روز تحویل مدارک مصاحبه میکنن ازمون؟
    • ژ
     ژاله
     ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۴۰
     ن فقط تحویل مدارک و معاینه پزشکی
    • س
     سلام
     ۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۱۶:۰۳
     بچه ها کسی به گزینش‌ دعوت شده بچه ها مازندارن ؟؟؟؟ خانم یا اقای سواد کوهی شما معرفی شدیدی
     • M
      MarYam.A
      ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۵۹
      من بابلم
      و شنبه باید مدارک و تحویل بدم
      • پ
       پویان
       ۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۰۸:۴۳
       سلام،بچه های مازندران دبیری حرفه فن بابل کسی هست؟
       • Y
        Yaser
        ۲۴ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۱۲
        سلام مریم A
        شماکد 19 بودین ؟؟.. بعد بهتون زنگ زدن ؟؟
       • ف
        فاطمه
        ۵ تیر ۱۴۰۱، ۲۱:۰۰
        چه عجب یه مازندرانی پیدا شد ، رشتتون چیه ؟؟؟ تاریخ مصاحبه رو اعلام نکردن درسته ؟ فردا که باید مدارکو تحویل بدیم مصاحبه انجام نشه یوقت ؟؟؟
        • س
         سعید
         ۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۰۹:۴۲
         سلام فردا مدارک رو تحویل دادین یه برگه بهتون میدن که مکان وزمان مصاحبه داخلش ذکر شده
         پس نگران نباش
         • ب
          برای ما نوشته نبود مطمعن هستین
          ۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷
          روز گزینش گفتن برید تو سایت میاد زمان مصاحبه
          امروز اصلا سایت بالا نمی‌آید
       • س
        سلام
        ۳ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۴۶
        بچه ها اصلاحیه چه فرقی میکنه با اطلاع قبلی خاهش میکنم یکی جواب بده چرا
        • م
         مازندران
         ۲۹ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۱۴
         بچه ها دبیر جغرافیا کسی هس ؟
         • م
          مازندران
          ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۲۶
          چرا اطلاعیه مصاحبه رو نمیزنن کسی نمیدونه ؟
          • س
           سوادکوهی
           ۲۵ دی ۱۳۹۸، ۱۸:۵۱
           اره موافقم✋✋
           • م
            مازندران
            ۲۴ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۳۸
            بچه ها مازنداران بیاین تبادل نظر همینجا داشته باشیم
            • ح
             حسن
             ۲۸ مهر ۱۴۰۱، ۱۹:۳۳
             سلام ارادت
             اطلاع دارید از جذب نیرو خدمات خدمتی ؟ساری ؟میگیرن
            • م
             مسعود
             ۲۱ دی ۱۳۹۸، ۲۱:۰۱
             اطلاعیه شماره 2 آموزش و رورش استان مازندران : (به اطلاع پذیرفته شدگان استخدام پیمانی آموزش و پرورش می رساند جهت تکمیل پروند و بررسی مدارک و مستندات، به همراه داشتن نتیجه آزمایش پزشکی یا کلینیکی یک سال اخیر جهت انجام فرایند معاینات پزشکی الزامی می باشد.). میخواستم ببینم منظور از نتیجه معاینات پزشکی چیه ؟ تو این وقت کم از کجا باید گرفت؟
             • س
              سوادکوهی
              ۲۵ دی ۱۳۹۸، ۱۵:۴۳
              سلام من ازمایش کلی داشتم زمان معاینه اصلا ازم نخواستن.یعنی از هیچ کس نخواستن،شما از کدوم شهر هستین؟
              • م
               مازندران
               ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۲۵
               ازمنم هیچ آزمایشی نخاستن ولی یه سوال بنظرتون هست کسی که فقط یه ن4ر دعوت شده باشه مصاحبه
               • س
                سوادکوهی
                ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۱۸:۰۶
                یکی از بچه ها که رفته بودن ساری سوال پرسیده بودن میگفت بعضی شهر ها دو برابر دعوت شدند بعضی شهر ها سه برابر،بعیده کسی تنها دعوت شده باشه برای مصاحبه.
              • M
               MarYam.A
               ۱۶ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۰۳
               نه بابا
               آزمایش بعد از اکی شدن همه چی انجام میشه
               باید پلمپ شده تحویلشون بدیم

              لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

              ثبت پاسخ