استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین (زمان دریافت کارت)

۲۴۴ روز قبل ۲ نظر

استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین

خبر 28 خرداد 97: اعلام زمان دریافت کارت آزمون استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین

ضمن آرزوی موفقیت تیم «ای استخدام» برای کاربران شرکت کننده در آزمون به اطلاع میرسانیم؛کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 97/03/28 و 97/03/29 از ساعت 8 الی 13 در محل ثبت نام توزیع خواهد شد.

 

خبر 16 اردیبهشت 97 - آگهی پذیرش نیروی کارشناس مامایی در برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین به منظور تکمیل کادر مامایی در مراکز مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی، در نظر دارد طبق مفاد دستورالعمل اجرائی، یک نیرو با مدرک کارشناس مامایی را از طریق آزمون عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت قراردادبیمه روستا یی به شرح ذیل پذیرش نماید:

شرایط عمومی پذیرش:

۱-۱- اعتقاد به دین مبین اسلام

۲-۱- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳-۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴-۱- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

۵-۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کارو قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش

شرایط اختصاصی پذیرش:

۱-۲ – شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر در رشته مامایی

۲-۲- پذیرش کارشناس ماما صرفا” به صورت ” بومی ساکن شهرستان ورامین ” صورت می گیرد. پذیرش نیروی غیر ساکن به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

۳-۲- حداکثر سن ۴۰ سال تمام می باشد تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرارمی گیرد.

۴-۲—ارائه گواهی پایان طرح نیروی انسانی در زمان ثبت نام داوطلب الزامی میباشد.

۳ –نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:

۱-۳-ثبت نام از متقاضیان به صورت غیر الکترونیکی به شرح مندرج در آگهی توسط ستاد شبکه های بهداشت و درمان صورت می پذیرد

۲-۳- آگهی پذیرش ماما پس از تایید توسط ریاست شبکه بهداشت و درمان ورامین؛ در محل های مورد نیاز از طریق روزنامه های محلی و سایر اماکن عمومی، نصب اطلاعیه در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت انتشار می یابد.

۳-۳- مدارک مورد نیاز ثبت نام:

الف) تکمیل فرم ثبت نام (با مراجعه حضوری به ستاد گسترش)

ب) اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

ج)اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

د) اصل و تصویر پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

و) چهار قطعه عکس ۴*۳ جدید تمام رخ که مشخصات داوطلب در پشت آن نوشته شده باشد .

ه)ارائه مدارک دال بر بومی بودن (ارائه قولنامه و یا سند ملکی با کد رهگیری)

(بهمراه داشتن پاکت جهت مدارک الزامی است)

۴ –نحوه ارائه مدارک و مهلت ثبت نام:

۱-۴- متقاضیان واجد شرایط میتوانند با در دست داشتن مدارک لازم به شرح ذکر شده از روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۱۰ تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۹۷/۰۲/۲۰ به آدرس ورامین . میدان امام حسین – خ شهید بهشتی -مجتمع ادارات جنب شهرداری – روبروی فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان ورامین – واحد گسترش مراجعه و نسبت به تکمیل فرم درخواست خود اقدام نمایند .

۲-۴- به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از مهلت ثبت نام تحویل و یا ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۵-زمان و محل توزیع کارت و برگزاری آزمون:

۱-۵- کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۸ و ۹۷/۰۳/۲۹ از ساعت ۸ الی ۱۳ در محل ثبت نام توزیع خواهد شد.

۲-۵- تحویل کارت فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی امکان پذیر است.

۳-۵- آزمون ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ، به آدرس : ورامین . میدان امام حسین – خ شهید بهشتی -مجتمع ادارات جنب شهرداری – روبروی فرمانداری ، شبکه بهداشت و درمان ورامین ، برگزار می گردد.

۶-مواد درسی آزمون:

۱-۶- برای سنجش داوطلبان دارای مدرک کارشناس مامایی:

۱-۱-۶-آزمون تخصصی که به صورت کتبی بعمل خواهد آمد، ۶۰% درصد از کل نمره آزمون را به خود اختصاص میدهد و شامل : کلیه دستورالعمل های اجرایی وزارت بهداشت و درمان مرتبط به واحد های ” بهداشت خانواده – بیماریها – روان – مدارس ” و دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستا نسخه ۱۸

۲-۱-۶ -مصاحبه : مصاحبه از کلیه پذیرفته شدگان در آزمون کتبی به عمل خواهد آمد، که نمره معادل ۴۰ % از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.

۷– آدرس محل ثبت نام:

بـه آدرس: ورامین – میدان امام حسین – خ شهید بهشتی -مجتمع ادارات جنب شهرداری – روبروی فرمانداری-شبکه بهداشت و درمان ورامین – واحد گسترش – شماره تماس ۳۶۲۹۸۹۷۳

۸- تذکرات:

۲-۸- از میان پذیرفته شدگان در آزمون کتبی (تا ۳ برابر ظرفیت مورد نیاز) جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه و در نظر گرفتن اولویت های قانونی ؛ نسبت به انتخاب ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز (اصلی و ذخیره) بر اساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه اقدام و به هسته گزینش موسسه معرفی گردد.

۳-۸- بدیهی است پس از ورود افراد برای مصاحبه ، نتایج نهایی برای داوطلبان وارد شده به مصاحبه بر اساس نمره کل محاسبه خواهد شد.

۴-۸- لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تائید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه اعلام می گردد.

۵-۸- پذیرفته شدگان اصلی پس از ابلاغ نتایج نهایی حداکثر ۱۰ روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک در طی مراحل پذیرش به شبکه بهداشت شهرستان ورامین مراجعه نمایند.

تبصره: در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان از پذیرفته شدگان ذخیره دعوت به عمل خواهد آمد.

۶-۸- مسئولیت رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد. حتی در صورت پذیرفته شدن یا صدور قرارداد ، قرارداد مزیور لغو و بلااثر می گردد.

۷-۸- با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان تکمیل فرم ثبت نام می باشد ، لازم است در تکمیل فرم مورد نظر نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ارسال فرم ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

۲ نظر برای استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین (زمان دریافت کارت)

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید