اخبار استخدامی امروز

ارگان‌های دولتی کردستان قانون ۳ درصد استخدام معلولان را اجرا کنند
تعاونی‌ها می‌توانند اشتغال پایدار را برای توانخواهان ایجاد کنند
طرح رتبه‌بندی معلمان از مهر‌۹۸ اعمال می‌شود
جذب ۹ هزار پرستار در سال آینده
مجوز جذب حدود ۲۰۰۰ عضو هیات علمی اخذ شده است
اخبار جذب هیات علمی در سال ۹۸ (کلیه اخبار)
آخرین خبر از وضعیت نظام رتبه‌بندی معلمان در سال ۹۸ (کلیه اخبار)
اخبار استخدام پرستاران در سال ۹۸ (خبر جدید)
جزئیات ثبت تعاونی ها در سال ۹۸
افزایش سهم اشتغال روستایی به ۲۵ درصد
طرح رتبه‌بندی معلمان از ابتدای مهر ۹۸ برای معلمین اعمال می شود
شرایط معافیت از خدمت سربازی فرزندان مددجویان کمیته امداد
پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی استان تهران ۸۰ درصد کاهش یافته است
استخدام ۲۰ هزار پرستار طی دومرحله
استخدام ۸۰۰ فرد دارای معلولیت امسال
استخدام تصدی امر قضا سال ۹۸ (اطلاعیه جدید)
آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها در سال ۹۸ (آخرین اخبار)
اخبار استخدام کمیته امداد (کلیه اخبار)
اخبار اشتغال مددجویان سال ۹۸ (آخرین خبر)
آخرین اخبار مشاغل خانگی (کلیه اخبار)