سوالات مصاحبه آزمون های استخدامی،سازمانها و بانکها (رایگان)
استخدام پتروشیمی ها در سال ۱۴۰۰
استخدام شرکت های فولاد در سال ۱۴۰۰
اشتغال فناورانه در البرز بالاتر از میانگین کشوری است
استخدام شرکت پتروشیمی اصفهان (اعلام نتایج)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان (فراخوان جدید)
استخدام دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (اعلام نتایج)
استخدام جهاد دانشگاهی در سال ۱۴۰۰(کلیه اخبار)
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عملیاتی شود
اجرای قانون استخدام ۳درصدی معلولان رافع اشتغال آنان است
درخواست توقف استخدام و تبدیل وضعیت از وزیر بهداشت
تعیین سازمان و محل خدمت برعهده سربازان دارای مهارت
استخدام رسمی ایثارگران شاغل در دستگاهها
استخدام دانشگاه علوم پزشکی ساوه (اعلام نتایج)
استخدام شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس (استخدام جدید)
آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها در سال ۱۴۰۰(آخرین اخبار)
استخدام دانشگاه فرهنگیان (کلیه اخبار)
حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال ۱۴۰۰
اخبار استخدام معلولین (کلیه اخبار)
اخبار استخدام فرزندان شاهد و جانباز (اطلاعیه جدید)