شرکت معتبر ساتراپ دینا (پپسی) در زمینه پخش انواع نوشابه و آب معدنی فعالیت می کند.