پاسخنامه ارسالی کاربران برای آزمون استخدامی بانک ملت ۱۴۰۱

پاسخنامه ارسالی کاربران برای آزمون استخدامی بانک ملت ۱۴۰۱

همزمان با برگزاری آزمون استخدامی بانک ملت برای سال ۱۴۰۱ سوالات این آزمون نیز برای دانلود در دسترس قرار گرفته است. کاربران گرامی می‌توانند از طریق کلید موجود اقدام به دانلود سوالات استخدامی بانک ملت در سال ۱۴۰۱ به صورت رایگان نمایند.

دانلود سوالات بانک ملت سال ۱۴۰۱

فهرست مطالب صفحه
برای مشاهده مطالب روی لینک‌های زیر کلیک کنید

 

منابع و سوالات استخدامی بانک ملت

سوالات و منابع مطالعاتی مختلفی نیز برای این آزمون در وبسایت «ای استخدام» موجود بوده که آنها را از طریق صفحه منابع و سوالات استخدامی بانک ملت می‌توانید دریافت نمایید.

همچنین کاربران گرامی وبسایت «ای استخدام» در بخش نظرات سایت اقدام به ارسال پاسخ‌های خود برای آزمون نموده‌اند که ما در این صفحه تمامی این نظرات که شامل پاسخ سوالات بوده‌اند را جمع آوری و در اختیار شما گذاشته‌ایم. شما می‌توانید پاسخ‌های خود به سایر سوالات را از بخش نظرات همین صفحه و یا صفحه استخدامی بانک ملت برای ما و دیگر کاربران ارسال نموده تا ما بتوانیم آنها را در این صفحه درج کنیم.

 

پاسخنامه‌های ارسالی کاربران

میترا:

سوالای ادبیات ۱۴۰۰ ملت
۱۶-متن (وی صحبتی و فساحتی و بلاقتی داشت که کس نداشت) چند غلط املایی دارد؟
۱( سه ۲( چهار ۳( دو ۴( یک
گزینه ۳
دو غلط املایی وجود دارد. فساحت )فصاحت: سخ نوری و گشاده زبان شدن( و بلاقت )بلاغت: رسایی سخن و شیوایی (
۱۷- در کدام گزینه غلط املایی دیده می شود؟
۱( نفس ناتقه ۲( عار و ننگ ۳( حلاوت و شرینی ۴( عمارت خانه
نفس ناتقه )نفس ناطقه؛ از ریشهی نطق و سخ ن گفتن است. (
۱۸- منظومه حیدر بابا سلام به زبان ترکی آذربایجانی اثر کیست؟
۱( خواجه عبدالله انصار ی ۲( شهریا ر ۳( صادق هدایت ۴( علی اکبر دهخدا
گزینه ۲
۱۹-همه گزینه ها به جز گزینه .......... دارای آرایه تشبیه هستند
۱( شب تیره ستم ۲( دو چشمش به سانِ دو نرگس
۳( منش خبیث ۴( دشمنیِ او چون آتش خفته است
گزینه ۳
۲۰- مفهوم کتابی چند مرده حلاج بودن از کدام بیت دریافت می شود ؟
۱( فریب جهان قصه روشن است / سحر تا چه زاید شب آبستن است
۲( بالا بنمای ای سنایی هان / تا چند گزی است بوریای تو
۳( زر نداری نتوان رفت به زور از دریا / زور ده مرده چه خواهی زر یک مرده بیار
۴( نه مرد است آن به نزدیک خردمند / که با پیل دمان پیکار جوید
گزینه ۲
۲۱- بیت ثوابت باشد ای دارای خرمن / اگر رحمی کنی بر خوشه چینی با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد ؟
۱( خواهی که خدای بر تو بخشد / با خلق خدای کن نکوی ی
۲( بزرگی بایدت بخشندگی کن / که تا دانه نیفشانی نروید
۳( گوشه چشمی به سوی من نداری گویا / خرمن حسن تو دارد خوشه چین تازه ای
۴( حاصل نشود رضای سلطان / تا خاطر بندگان نجویی
گزینه ۳
۲۲-مفهوم بیت » دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله نیست / جای چشم ابرو نگیرد ، گرچه او بالاتر است با کدام بیت تناسب دارد؟
۱( به هم دانا و نادان کی بود خوش / کجا دمساز باشد آب و آتش
۲( دل نازک به نگاه کجی آزرده شود / خار در دیده چو افتاد کم از سوزن نیست
۳( نه هر که صدرنشین شد عزیز شد که غبار / اگر به دیده رسد توتبا نخواهد شد
۴( خار و سمن هر دو به نسبت گیاست / این خشک دیده و آن توتیاست
گزینه ۳
۲۳-مقصود دقیق مصراع لب و دندان سنایی همه توحید تو گویند چیست؟
۱( با خلوص نیت ۲( با دیده عقل ۳( با بینش فراوان ۴( با تمام وجود
گزینه ۴
۲۴-مفهوم کدام بیت با دیو چو بیرون رود فرشته بیرون آید متناسب است؟
۱( به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس / به دلش آید ز هر سو هراس
۲( کسی کاو هوای فریدون کند / سر از بند ضحاک بیرون کند
۳( منی چون نپیوست با کردگار / شکست اندر آورد و برگشت کار
۴( همی بر خروشید و فریاد خواند / جهان را سراسر سوی داد خواند
گزینه ۲
۲۵- بیت اگر در دیده مجنون نشینی / به غیر از خوبی لیلی نبینی بیانگر کدام مفهوم زیبای اخلاقی است ؟
۱( عیب پوشی ۲( خوش خوبی ۳( آرام جویی ۴( طنازی
گزینه ۱
۲۶-بیت دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد / جز غم که هزار آفرین بر غم باد با مفهوم کدام بیت تناسب معنایی دارد ؟
۱( این فخر پس مرا که چه پیدا شدم ز دور / شادی کنان غم تو به رویم سلام کرد
۲( غم می خوریم و هیچ شکایت نمی کنیم / مار ا چم غم ز غم ؟ که غمت غمگسار ماست
۳( آگه نیم که چیست غمم را سبب ولی / دائم که یا غم سبب شادی من است
۴( از دل غبار غم به گریستن نمی رود / این خانه را به سیل مگر رفت و رو کند
گزینه ۱
۲۷-ضرب المثل زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد با کدام گزینه در تضاد است؟
۱( سخنان نیش دار به قیمت جان انسان است . ۲( زخم زبان از زخم شمشیر بدتر است .
۳( زبان در دهان پاسبان سر است . ۴( زبان خوش ما را از سوراخ بیرون می کشد .
گزینه ۴
۲۸- مفهوم این دغل دوستان که میبینی / مگسانند دور شیرینی با کدام گزینه ارتباط معنایی بیشتری دارد ؟
۱( تا پول داری رفیقتم قربان بند کیفتم ۲( دشمن دانا به از دوست نادان
۳( دوست آن باشد که گیرد دست دوست / در پریشان حالی و درماندگی ۴( مار گزیده از رسیمان سیاه و سفید می ترسد
گزینه ۱
۲۹-علامت گیومه در همه گزینه ها به جز .............. درست به کار رفته است؟
۱( اقبال از نوع شاعرانی است که« کواکبی » انها را ستود
۲( علامت «جات به عنوان» نشانه جمع در فارسی پسندیده است .
۳( عنوان «وکالت نامه» بر بالای وسط صفحه نوشته می شود .
۴( و بار دیگر او را به «خودش» مومن سازد.
گزینه ۲
۳۰- از نظر نگارش، استعمال کدام کلمه درست است؟
۱( مسافرین ۲( دستورات ۳( سفارشات ۴( بازرسین
گزینه ۱

 

میترا:

سوالای icdl ملت ۱۴۰۰
۱-در صورت قفل شدن کامپیوتر، استفاده از کدام گزینه موثر خواهد بود
Stand By )۲ Hibemate )۱
Log Off ) ۴ Restart
گزینه ۳
۲-کدام نوع حافظه فرار است؟
DVD )۴ RAM )۳ Hard Disk )۲ ROM )۱
گزینه ۳
۳-کدام یک از موارد زیر از وظایف سیستم عامل نیست؟
CPU ۲( مدیریت و تخصیص وقت I/O ۱( مدیریت و کنترل
Power ۳( مدیریت و تخصیص حافظه ۴( مدیریت
گزینه ۴
۴-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟
۱( پس از حذف یک فایل، امکان بازگرداندن آن فایل وجود دارد
آن را به کلیپ برد منتقل می کند . (Delete) ۲( حذف
۳( نام فایل ها در ویندوز از دو بخش تشکیل شده که بخش اول نوع فایل را مشخص می کند .
امکان اجرای آن برنامه وجود ندارد . (Desktop) ۴( با حذف آیکن یک برنامه از روی رومیزی
گزینه ۱
۵-چنانچه بخواهیم وضعیت فعلی برنامه ها به همان حالت حفظ شود تا پس از روشن کردن کامپیوتر به همان حالت برگردد کدام
(Www.iranestekhdam.ir)؟ گزینه کلیک می شود؟
Log Off )۴ Stand By )۳ Shut Down )۲ Restart )۱
گزینه ۳
Word -۶ برای چاپ سند به صورت افقی در از کدام گزینه استفاده می شود؟
Back to Front )۴ front to back)۳ Landscape )۲ Portrait )۱
گزینه ۲
Word -۷ جایگزین در با کدام کلید ها امکان پذیر می باشد؟
Ctrl + B )۴ Ctrl + H)۳ Ctrl + U )۲ Ctrl + F )۱
گزینه ۳
۸-به منظور رفتن تایپ به خط بعد و تشکیل نشدن پاراگراف جدید از کدامیک استفاده می شود؟
Alt + Enter )۴ Ctrl + Enter )۳ Shift + Enter )۲ Enter )۱
گزینه ۲
۹-برای گذاشتن نقطه نظرات و پیشنهادات بر روی متن تایپ شده از کدام گزینه استفاده می شود؟
Caption )۴ Track changes )۳ Footnote )۲ Comment )۱
گزینه ۱
۱۰- عملگر توان در اکسل کدام است؟
^)۴ X )۳ & )۲ % )۱
گزینه ۴
۱۱- تابع اجرای شرط در اکسل چیست؟
Counta )۴ Condition )۳ If )۲ True )۱
گزینه ۲
Excel -۱۲ جهت رفتن به خط بعد در یک سلول نرم افزار از کدام کلید استفاده می شود؟
Shift + Enter )۲ Enter )۱
Ctrl + Enter )۴ Alt + Enter )۳
گزینه ۳
۱۳- زمانی که یک عبارت غیر معتبر در فرمول وراد شود، کدام پیام خطا نشان داده میشود؟
# VALID! )۴ # VALUE! )۳ # REF! )۲ #NAME? )۱
گزینه ۱
۱۴- کدام یک از نرم افزار های زیر برای برنامه گرافیکی استفاده نمی شود؟
Fox pro )۴ Photoshop )۳ Corel Draw )۲ ۳DMAX )۱
گزینه ۴
Outlook -۱۵ پسوند فایل های پیام ذخیره شده در کدام است؟
BTM )۴ DWG )۳ PPT )۲ MSG )۱
گزینه

 

صفحه استخدام بانک ملت

ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۲ نظر برای پاسخنامه ارسالی کاربران برای آزمون استخدامی بانک ملت ۱۴۰۱

 • پ
  پرنسس
  ۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۰۵
  سلام
  پشتیبان لطفا پاسخ نامه ازمون ملت 1401 به خصوص دروس تخصصی رو بزارین برامون که دان کنیم من هرچی میگردم پاسخنامه اش نیست
  • پشتیبان سه
   ۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۳۸
   با سلام
   کاربر عزیز پاسخ نامه های موجود در همین صفحه قرار داده شده است در صورت اینکه موردی اضافه شود در همین صفحه قرار داده خواهد شد
   با تشکر

  لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

  ثبت پاسخ