فراخوان پذیرفته شدگان ۳ برابر ظرفیت آزمون استخدامی شرکت فرودگاه‌ها

بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سه برابر ظرفیت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران می رساند؛ به منظور تسریع در انجام سیر مراحل گزینش، کلیه افراد پذیرفته شده برای تحویل، بررسی و تطبیق مدارک، به ترتیب زمانبندی مندرج در جدول ذیل از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ با در دست داشتن فایل اسکن شده مدارک مشروحه به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران واقع در تهران، میدان آزادی، خیابان معراج ساختمان مرکزی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مراجعه نمایند.

شایان ذکر است؛ علاوه بر فایل اسکن شده مدارک مورد نیاز برای هسته گزینش، در دست داشتن مدارک مطروحه در اطلاعیه شماره ۱به صورت اصل و تصویر مدارک نیز الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز:

۱-عکس ۴x۳ پرسنلی

۲-آخرین مدرک تحصیلی

۳-تمام صفحات شناسنامه به طور کامل

۴- کارت ملی ( پشت و روی آن)

۵-کارت پایان خدمت یا معافیت پزشکی

۶-گواهی فعالیت در بسیج

۷-گواهی ایثارگری (خانواده محترم شهید ، جانباز ، آزاده ، رزمنده)

 

ضمنا به همراه داشتن مشخصات شناسنامه ای بستگان درجه ۱ شامل پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، همسر و فرزند شامل : نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، شماره شناسنامه ، محل صدور ، تاریخ تولد و محل تولد، آدرس محل زندگی و اشتغال و همچنین ارائه مشخصات ۴ نفر معرف از معاشرین و دوستان صمیمی مطابق مندرجات زیر از دانشگاه محل تحصیل ، محل کار و سکونت شامل نام و نام خانوادگی ، محل آشنایی ، مدت آشنایی ، محل اشتغال ، آدرس دقیق محل سکونت و اشتغال و شماره تلفن ثابت و همراه ضروری می باشد.

این افراد باید :

۱-از معاشرین و دوستان صمیمی شما باشند.

۲-در محل تحصیل از هم دوره ای های شما باشند.

۳-در محل سکونت افراد متدین باشند.

۴-از خویشان درجه یک شما نباشند.

تاریخ مراجعه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی برای بررسی مدارک

ساعت مراجعه مراجعین به ترتیب حروف الفبا تاریخ مراجعه شغل
۸:۳۰ الی ۱۴:۳۰ از حرف الف تا حرف ز ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مراقبت پرواز
از حرف س تا حرف ل ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
از حرف م تا حرف ی ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
از حرف الف تا حرف ی ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ عملیات فرودگاهی  ۱۰-۹-۸-۷-۶-۵
از حرف الف تا حرف ح ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ الکترونیک هواپیمایی
از حرف خ تا حرف ط ۱۴۰۲/۱۱/۰۴
از حرف ع تا حرف ی ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
از حرف الف تا حرف ی ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ عملیات فرودگاهی
از حرف الف تا حرف ش ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ عملیات فرودگاهی ۱-۲-۳
از حرف ص تا حرف ی ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
از حرف الف تا حرف ی ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ عملیات فرودگاهی ۱۲-۱۳
ال از حرف الف تا حرف ی ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ عملیات فرودگاهی  ۴-۱۴
از حرف الف تا حرف ی ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ عملیات فرودگاهی ۱۱-۱۵
از حرف الف تا حرف ی ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ متاخرین
از حرف الف تا حرف ی ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ