ظرفیت پذیرش سربازان نخبه برای استخدام در سازمان صنایع هوایی فراهم شد

رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: بسیاری از مدیران شرکت‌های دانش بنیان همکار با وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح زمانی سرباز همین وزارتخانه بودند.

امیر سرتیپ خواجه‌فرد در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، یکی از برنامه‌های سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را استفاده از ظرفیت سربازان نخبه در حوزه‌های تخصصی دانست.
رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اظهار داشت: این امکان با هماهنگی سازمان نخبگان، در دو گروه کسری خدمت و جایگزین خدمت انجام می‌شود و سربازان نخبه این فرصت را دارند تا مسائل طراحی شده از سوی سازمان سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را حل کنند و دانش خود را به صنعت تبدیل کنند؛ برای مثال در زمینه فرم دهی لوله‌های هیدرولیکی و ساخت برخی برد‌های تخصصی در حوزه اویونیک یا الکترونیک هوایی.
به گفته امیر سرتیپ خواجه‌فرد، بسیاری از سربازان نخبه با انجام طرح‌های سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به موضوع‌های این طرح‌ها علاقه‌مند شده و زمینه فعالیت خود را در این موضوع‌ها تعریف می‌کنند.
رئیس سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه بسیاری از مدیران شرکت‌های دانش بنیان همکار با وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح زمانی سرباز همین وزارتخانه بودند نیز گفت: ظرفیت پذیرش سربازان نخبه برای استخدام در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح فراهم شده تا این سربازان نخبه ذیل پردیس‌های فناوری در قالب همین شرکت‌های دانش بنیان مشغول به کار شوند.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ