سهمیه های جذب دو فراخوان امسال در وزارت علوم

رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفت: محدودیتی برای جذب نخبگان نداریم هر تعداد که بنیاد ملی نخبگان تایید کرده و دانشگاه ها نیز موافق باشند، جذب می شوند.

محمد خلج امیرحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند جذب نخبگان به عنوان هیات علمی گفت: محدودیت خاصی برای جذب نخبگان به عنوان هیات علمی نداریم.
وی با اشاره به ظرفیت بالای جذب نخبگان افزود: اگر نخبگان برای جذب به عنوان هیات علمی به بنیاد ملی نخبگان مراجعه کنند و بنیاد نیز آنها را تایید کرده و به مرکز جذب وزارت علوم معرفی کند، در صورتی که دانشگاه‌ها موافق باشند فرایند جذب آنها انجام می‌شود.
رئیس مرکز جذب وزارت علوم گفت: درباره سهمیه جذب اعضای هیات علمی در دو فراخوان جذب اعضای هیات علمی در سال جاری گفت: اگر سهمیه‌های جذب مانند سال قبل باشد در مجموع دو فراخوان ۲ تا ۲ هزار و ۵۰۰ نفر امسال جذب خواهند شد.
به گزارش مهر، جذب نخبگان در هیئت علمی دانشگاه‌ها، پیشتر به دلیل کمبود ظرفیت و استانداردهای بسیار بالایی که بنیاد ملی نخبگان برای معرفی نخبگان به دانشگاه‌ها لحاظ می‌کرد، بسیار سخت اجرایی می‌شد که بعد از تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان در زمینه تسهیل‌گری در جذب نخبگان در دانشگاه‌ها این روند تا اندازه زیادی تسهیل شد به طوری که با مساعدت وزیر علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهمیه ۲۰ درصدی برای جذب نخبگان در دانشگاه‌ها در نظر گرفته شد.
هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پیش از این درباره اقدامات این هیات در تسهیل جذب نخبگان به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه‌ها اعلام کرده بود: بعد از دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری و تاکیداتی که ایشان داشتند، یک آئین نامه‌ای در هیات عالی جذب تدوین شد، محور این آئین نامه این بود که یک هیات اجرایی جذب ویژه نخبگان تدوین شود. این هیات در بنیاد نخبگان تشکیل شده و آئین نامه آن نیز به دانشگاه‌ها ابلاغ شده است و براساس این آئین نامه نخبه ای که مورد تایید بنیاد نخبگان باشد، فرایند جذب وی برای عضویت در هیات علمی باید با سهولت و سرعت انجام شود.
اگر این نخبه در فراخوان جذب شرکت کرد باید سرعت تصمیم گیری درباره پرونده وی بیشتر شود و اگر از طریق هیات اجرایی جذب معرفی می‌شود حداکثر تا دوماه تکلیف پرونده وی روشن شود. همچنین زمانی که فرد به دانشگاه‌ها مراجعه کرد، دانشگاه‌ها نباید اصرار کنند که در فراخوان جذب شرکت کند و پرونده وی را با سرعت بررسی کنند.
یکی از روش‌های ابتکاری برای استخدام نخبگان در دانشگاه این است که فرد نخبه، ۷ پیشنهاد که حداقل ۳ پیشنهاد آن برای خارج از کلانشهرها باشد، به بنیاد ملی نخبگان ارائه می‌دهد و بنیاد ملی نخبگان نیز فرد را به وزارتین علوم و بهداشت و همچنین دانشگاه آزاد معرفی می‌کند و آن نهادها مکلف هستند فرد را در یکی از ۷ پیشنهاد ارائه‌شده، جانمایی کنند.
پیش از این نخبگان حتی در صورت معرفی از سوی بنیاد ملی نخبگان، در وزارتین علوم و بهداشت نیز مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند اما در روش جدید این ارزیابی وجود ندارد و فرد معرفی‌شده می‌تواند خارج از آن بروکراسی به عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها درآید.
مرکز جذب وزارت علوم نیز پس از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره موضوع مذکور، آئین نامه‌ای در این باره تدوین کرده و به دانشگاه‌ها ابلاغ کرد.
براساس آئین نامه مذکور سه روش برای پذیرش نخبگان به عنوان هیات علمی پیش بینی شده است، براساس روش اول، نخبگان به روش عادی در فراخوان جذب هیات علمی شرکت کرده و با بقیه شرکت کنندگان رقابت کنند و البته حسن آن این است که ردیف استخدامی آنها در صورتی که از بنیاد ملی نخبگان تاییدیه داشته باشند فراهم است و کارت پایان خدمت هم در ابتدا اگر در پروژه‌ای از پروژه‌های بنیاد ملی نخبگان مشغول باشند، نیازی نیست.
در روش دوم، نخبگان اگر از طرف بنیاد ملی نخبگان معرفی و برگزیده باشند، می‌توانند به دانشگاه مورد نظر خود مراجعه کرده و از دانشگاه مورد نظر اعلام نیاز بیاورند، در صورتی که دانشگاه قبول کرده و نامه‌ای مبنی بر احتیاج به فرد مذکور را اعلام کند، نخبه مذکور می‌تواند پذیرش شود.
در روش سوم، نخبگانی که جایابی نشده‌اند، مراجعه می‌کنند اگر شرایط لازم را داشته باشند خارج از فراخوان به لحاظ عمومی و علمی بررسی شده در نهایت محلی را برای وی مشخص می‌کنند. بنابراین وقتی فردی شرایط لازم نخبه را داشته باشد حتما تلاش می‌شود تا وی جایابی پیدا شود.
براساس این گزارش، با توجه به افزایش ۲ تا ۳ برابری سهمیه ظرفیت جذب نخبگان پیش بینی می‌شود با این روند در سال آینده ۱۰۰ تا ۲۰۰ نخبه با مساعدت وزارت علوم، عضو هیات علمی دانشگاه‌ها شوند.

منبع : بازار کار

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ