درخواست مجوز استخدام هزار و ۹۴۵ ماما در برنامه سلامت خانواده وزارت بهداشت

رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، از جذب ۳۵۰ ماما در ۹۳ شهر منتخب برنامه سلامت خانواده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن بارونی گفت: به منظور ارائه خدمات به مادران باردار و شیرده و زنان واجد شرایط باروری در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است.

وی افزود: از جمله این اقدامات جذب تعداد ۳۵۰ ماما در ۹۳ شهر منتخب برنامه سلامت خانواده از طریق ایجاد ظرفیت به کارگیری یک ماما مراقب به ازای هر ۱۵۰۰ نفر جمعیت است.

بارونی ادامه داد: همچنین طی مکاتبه با ریاست جمهوری مجوز استخدام ۱۹۴۵ ماما در برنامه سلامت خانواده درخواست شده که با جذب این تعداد، میزان ارائه خدمات بارداری و دسترسی مادران به این خدمات افزایش چشمگیری می‌یابد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت اظهار کرد: بهبود وضعیت کاری ماماهای برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی از طریق مشارکت نمایندگان ماماهای دانشگاه‌های علوم پزشکی، از دیگر برنامه‌های در دست اقدام معاونت بهداشت وزارت بهداشت در راستای ارتقای خدمات مامایی است.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ