خرید سوابق بیمه سربازی رایگان شد

تمام کسانی که خدمت سربازی‌شان قبل از سال ۱۳۸۵ تمام شده اگر دو شرط زیر را داشته باشند، برای اضافه کردن خدمت در سابقه بیمه نیازی به پرداخت هزینه ندارند و فقط باید در زمان مشخص درخواست خود را در سازمان تامین اجتماعی ثبت کنند یعنی قبل از خدمت حق بیمه پرداخت کرده باشند و مشغول به کاری باشند که برای آن حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت شود. در این شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی این افراد هم در ادامه سابقه کارشان محسوب شده و نباید مبلغ اضافه‌ای برای قرار گرفتن آن در سابقه بازنشستگی پرداخت کنند.

 

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ