جزئیات تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: منوط کردن تبدیل وضعیت استخدامی به ارتقای رتبه علمی و کسب رتبه دانشیاری، چالش‌هایی را برای اعضای هیئت علمی ایجاد کرده بود لذا این شرط اصلاح و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی از ارتقای رتبه علمی آنها، تفکیک شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا بصیرنیا دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تسهیل تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها افزود: اعضای هیئت علمی برای تبدیل وضعیت باید یک درصدی از امتیازات آیین نامه ارتقا را کسب کنند، اما الزام برای کسب رتبه دانشیاری جهت تبدیل وضعیت حذف شد.
وی گفت: قبل از این براساس بند‌های ۴ و ۵ ماده ۵ آیین نامه هیئت عالی جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها مصوب سال ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی منوط به ارتقای رتبه علمی و به طور خاص تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی قطعی منوط به کسب رتبه دانشیاری شده بود و اعضای هیئت علمی برای تبدیل وضعیت به رسمی قطعی حتما باید دانشیار می‌شدند.
دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: با اصلاح انجام شده عضو هیئت علمی می‌تواند سنوات خود را طی کند و البته یک سری امتیازات را در رتبه علمی خود کسب کند و تبدیل وضعیت انجام شود و لزومی ندارد که حتما برای تبدیل وضعیت دانشیار شوند. این مصوبه در مورد تبدیل وضعیت همه اعضای هیئت علمی صدق می‌کند و فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی چه از پیمانی به رسمی آزمایشی و چه از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی سهل‌تر شد.
بصیرنیا گفت: البته اعضای هیئت علمی برای تبدیل وضعیت باید یک درصدی از امتیازات آیین نامه ارتقا را کسب کنند ولیکن الزام برای کسب رتبه دانشیاری جهت تبدیل وضعیت، حذف گردید.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه سطح علمی و ماموریت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با یکدیگر متفاوت است و نقش و ماموریت دانشگاه‌های سطح یک، دو، سه متفاوت است، تعیین جداول امتیازات برای تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی هم به هیات امنای دانشگاه‌ها واگذار شد تا مطابق مصوبه هیئت امنای هر دانشگاه باشد.
دبیرشورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: تا زمان تعیین جداول مذکور توسط هیئت امنای دانشگاه ها، مصوبات ۱۹۶ و ۲۶۳ هیئت عالی جذب در دانشگاه‌ها ملاک عمل خواهد بود که براساس آن شرط احراز رتبه دانشیاری برای تبدیل وضعیت استخدامی را حذف کرده و جدولی را به عنوان روش جایگزین برای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و سپس رسمی قطعی تصویب و ابلاغ کرده است، تا زمانی که جداول مربوطه توسط هیئت امنا‌ها تدوین و تصویب شود این مصوبات مبنای عمل خواهد بود.

منبع : خبرگزاری صدا و سیما

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ