ثبت‌نام رسمی برای دریافت مشوق‌های سربازی از ۱۵ اردیبهشت

فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح گفت: سامانه مشوق‌های سربازی تولید شده و در حال تست است، ثبت نام رسمی واجدین شرایط از ۱۵ اردیبشهت ماه آغاز می‌شود و مشمولان باید ۲ ماه پیش از شروع خدمت، ثبت‌نام انجام دهند. فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح گفت: سامانه مشوق‌های سربازی تولید شده و در حال تست است، ثبت نام رسمی واجدین شرایط از ۱۵ اردیبشهت ماه آغاز می‌شود و مشمولان باید ۲ ماه پیش از شروع خدمت، ثبت‌نام انجام دهند.

به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری برنا، سردار محمدجواد زاده کمند فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح اظهار کرد: فرهنگ‌سازی ترویج و تبلیغ فرهنگ مهارتی از برنامه‌های مهم ما در ۱۴۰۲ بود که توانستیم موفقیت نسبی کسب کنیم البته که با شرایط مطلوب فاصله داریم که امیدوارم در سال ۱۴۰۳ فرهنگ مهارت‌آموزی را در نیرو‌های مسلح و جامعه ارتقا دهیم.

سردار زاده کمند گفت: در سال ۱۴۰۲ کلیه سازمان‌های نیرو‌های مسلح تمام ظرفیت‌های خودشان را برای مهارت‌آموزی پای کار آوردند.

وی گفت: ۲۳۷ هزار و ۳۰۰ نفر از کارکنان وظیفه تحت پوشش مهارت‌های آموزشی قرار گرفتند، در حوزه هنر ۲۱ هزار و ۲۵، ورزش ۱۲ هزار ۳۵۰ نفر، فناوری اطلاعات ۴۴ هزار و ۴۰۰ نفر مهارت تخصصی کسب کردند.

وی از استانداردسازی‌های محیط کار واقعی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: همچنین بیش از ۲ هزار ۵۰۰ مرکز مهارت در درون نیرو‌های مسلح ایجاد کردیم که به مهارت‌آموزی نیرو‌های وظیفه کمک می‌کند.

سردار زاده کمند بیان کرد: ۲ هزار میلیارد در قانون بودجه برای پرداخت وام اشتغال پیش‌بینی شده بود و از سال گذشته ۴۳ هزار واجد شرایط ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: ۱۱ هزار نفر در سیر پرداخت در بانک‌های عامل قرار گرفتند و پرداخت آن‌ها از دی ماه آغاز شد و ۳۵ درصد موفق به دریافت پرداخت تسهیلات شدند.

وی در خصوص استفاده از مشوق‌های مشمولین خدمت سربازی گفت: مشمولین باید پیش از ورود به خدمت یک مهارت کسب کنند که شیوه اجرای مشوق‌ها در اسفند ماه اعمال شد و ۹ مشوق پیش بینی کردیم که شامل؛ استفاده از یک ماه کسر خدمت، یک ماه مرخصی تشویقی، انتخاب استان محل خدمت، انتخاب سازمان مخل خدمت، تعویق اعزام تا ۶ ماه، اعطای درجه تشویقی بالاتر و به کار گیر‌ی سرباز ماهر برابر نیاز و اولویت استخدام در نیرو‌های مسلح.

وی گفت: مشمولانی که مجاز هستند از مشوق‌ها استفاده کنند که دوره مهارت گذرانده گواهی کسب کرده باشند، فارغ تحصیل دیپلم هنرستان و کار و دانش، فارغ تحصیلات پزشکی و پیراپزشکی و سایر فارغ تحصیلان دانشگاه‌های کشور که یک بسته دوره مهارتی تعریف شده که دانشجویان در طی تحصیل اقدام می‌کنند و از مشوق‌ها بهره مند می‌شوند.

سردار زاده کمند گفت: سامانه مشوق‌ها تولید و در حال تست است و ثبت نام رسمی واجدین شرایط از ۱۵ اردیبشهت ماه آغاز می‌شود و باید ۲ ماه پیش از شروع خدمت ثبت نام انجام دهند.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ