انجام ۲۴ آزمون استخدامی در سال ۱۴۰۲

رئیس سازمان امور استخدامی گفت: سال گذشته قریب به ۲۴ آزمون استخدامی را مجوز دادیم و معتقدیم این اتفاق باید بیفتد که اگر قرار است کسی در دستگاه دولتی استخدام شود بدون سفارش دیگری و تنها بر اساس شایستگی باشد.

میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، در رابطه با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی گفت: قانون استخدام کشوری و قانون خدمات کشوری می‌گوید کسی که می‌خواهد کارمند رسمی یا پیمانی دولت بشود، می‌گوید که ورود به دستگاه‌های اجرایی با امتحان و مسابقه است چرا که ما باید برای همه فرصت برابر ایجاد کنیم که بتوانند در دستگاه‌های دولتی جذب بشود.

وی ادامه داد: سال گذشته قریب به ۲۴ آزمون استخدامی را مجوز دادیم و معتقدیم این اتفاق باید بیفتد که اگر قرار است کسی در دستگاه دولتی استخدام شود بدون سفارش دیگری و تنها بر اساس شایستگی باشد.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: این روش، روش درست و خوبی است و قانونگذار هم از ما همین را مطالبه می‌کند و باید کشور را به سمتی سوق دهیم که همه از این طریق به دستگاه‌های اجرای بیایند تا فرصت برابر و بر اساس شایستگی برای همه فراهم باشد

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ