امیدواری برای اخذ مجوز استخدام ۲۵ هزار نفر دیگر تا پایان سال در وزارت بهداشت

معاون توسعه وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اولین آزمون استخدامی وزارت بهداشت برگزار شد گفت: امیدواریم دومین آزمون هم تا پایان سال با جذب ۲۵ هزار نیرو برگزار شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی حیات؛ بهروز رحیمی معاون توسعه وزارت بهداشت اظهار کرد، آزمون استخدامی برای ۲۵ هزار نفر در مرحله اول برگزار شد و امیدواریم تا پایان سال مجوز جذب ۲۵ هزار نفر دیگر گرفته شود.

وی بیان کرد: ارتقای زیر ساخت نظام شبکه سلامت، مراکز جامع و خانه بهداشت است و طرح ۴۰۴۰ در این دولت آغاز و ۲۰۰۰ پروژه تحویل شده است.

رحیمی افزود: اولویت افتتاح طرح ها با مناطق کم برخوردار و محروم است و هدف از اجرای این طرح تقویت شبکه بهداشتی و درمانی است.

وی گفت: یکی از دغدغه های ریاست جمهوری در دولت سیزدهم تکمیل پروژه های ناتمام است. لازم به توضیح است که در این دولت بیش از ۱۱۰ پروژه درمانی مانند بیمارستان هزار تخت خوابی مهدی کلینیک تهران، بیمارستان غدیر و ... افتتاح شده است.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ