اعلام نتایج نهایی آزمون استخدام وزارت بهداشت تا یک ماه آینده

مدیر سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: داوطلبان آزمون استخدام پیمانی تا ۳ برابر ظرفیت در شغل محل های دارای حد نصاب، دعوت به تشکیل پرونده و بررسی مدارک شدند همچنین بر اساس خود اظهاری افراد و نیز مفاد آگهی وضعیت ایشان مورد بررسی قرار گرفته و مراتب در سامانه جهاد دانشگاهی درج گردیده است.

دکترعلیرضا ابراهیم زاده در گفتگو با وب دا با بیان اینکه همزمان مدیریت هسته گزینش دانشگاه در حال بررسی پرونده و گزینش افراد است خاطر نشان کرد: با تلاش های مدیریت توسعه و تحول اداری دانشگاه در حال برنامه ریزی و آماده سازی جهت ارزیابی عمومی و تخصصی (مصاحبه های شغلی) داوطلبان ۳ برابر ظرفیت هستیم و تلاش می شود به همت همکاران معاونت توسعه نتایج نهایی ارزیابی ظرف مدت یک ماه آینده در سامانه جهاد دانشگاهی درج گردد تا بتوانیم شاهد شروع به کار متقاضیان از ابتدای سال آتی باشیم.

مدیر سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به آزمون به کارگیری نیروهای برون سپاری در مشاغل نگهبان، کمک پرستار و نظافتچی تصریح کرد: در شغل نگهبان ۴۰ نفر، در شغل کمک پرستار تعداد ۲۰۵ نفر و در شغل نظافتچی تعداد ۲۳۶ نفر برای مشهد و شهرستان ها بکارگیری خواهند شد.

دکتر ابراهیم زاده افزود: طی هماهنگی و پیگیری های انجام شده توسط همکاران واحد استخدام ، تا ۳ برابر ظرفیت در دو رشته شغلی نظافتچی و کمک پرستار و تا ۵ برابر ظرفیت برای شغل نگهبانی تشکیل پرونده انجام و مدارک افراد مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به مراحل تشکیل پرونده، بررسی مدارک و برگزاری آزمون های عملی، تست های ورزشی، مصاحبه شغلی و نیز محاسبه ی BMIدر رشته شغل نگهبان بیان کرد: فراخوان رشته شغل نگهبان در مرحله اعلام نتیجه است.

مدیر سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ضمن اشاره به اعلام نتیجه فراخوان کمک پرستار و معرفی افراد به کمیته طب کار دانشگاه تصریح کرد: ابلاغ یک برابر ظرفیت برای کارفرما صادر و در مرحله بررسی طب کار است همچنین فراخوان نظافتچی در مرحله اعلام نتیجه است.

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ