استخدام شرکت گهر خرم ماداکتو(اعلام نتایج)

خبر ۳ بهمن ۹۷ - اعلام نتایج آزمون استخدام شرکت گهر خرم ماداکتو

ضمن آرزوی موفقیت تیم «ای استخدام» برای کاربران شرکت کننده در آزمون به اطلاع میرسانیم،نتایج آزمون استخدامی شرکت گهر خرم ماداکتو اعلام گردید.

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک نمایید

خبر ۲۴ دی ۹۷ - دریافت کارت آزمون استخدام شرکت گهر خرم ماداکتو

ضمن آرزوی موفقیت تیم «ای استخدام» برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام شرکت گهر خرم ماداکتو به اطلاع میرسانیم،لینک دریافت کارت آزمون فعال گردید.

برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک کنید

خبر دی ۹۷ - استخدام شرکت گهر خرم ماداکتو

شرکت گهر خرم ماداکتو به منظور تامین نیروی مورد نیاز خود در شهرستان رومشگان استان لرستان (مطابق اطالعات مندرج در دفترچه آزمون) در سال جاری اقدام به جذب نیروی انسانی در شغل سیمبان جمعا به تعداد ۶ نفر واجد شرایط در چارچوب قانون کار و از طریق برگزاری آزمون کتبی، آمادگی جسمانی ، مصاحبه و گزینش به کار گیری مینماید.

برای مشاهده شرایط استخدام اینجا کلیک نمایید

برای ثبت نام اینجا کلیک نمایید

لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

ثبت پاسخ