استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (نتایج + اطلاعیه ها)

امروز ۶۹۵۴ نظر

استخدام دانشگاه های علوم پزشکی

برای مشاهده تجربیات کاربران در زمینه سوالات آزمون، نتایج آزمون، سوالات جلسه مصاحبه و سایر تجربیات آزمونهای استخدامی اینجا کلیک کنید

برای دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید

برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی اینجا کلیک کنید

دانلود سوالات عمومی دفترچه آزمون های استخدامی برگزار شده توسط سنجش با پاسخنامه تشریحی

برای مشاهده درصدها و کارنامه های کاربران شرکت کننده در آزمونهای استخدامی اینجا کلیک کنید.

برای دانلود سوالات عمومی و تخصصی سومین آزمون استخدامی فراگیر و آموزش و پرورش به همراه پاسخنامه ارسال شده توسط کاربران عزیز اینجا کلیک کنید


نتایج آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

ضمن آرزوی موفقیت برای تمام شرکت کنندگان آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی، به اطلاع میرسانیم کارنامه آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور – آبان ماه ۱۳۹۵ اعلام شد.

 • اعلام نتیجه شامل خوشه های شغلی پرستار (کد۲۴۶۲)، ماما (کد۲۴۶۷)، کارشناس فوریتهای پزشکی (کد۲۴۹۹)، کاردان فوریتهای پزشکی (کد ۲۵۰۰)، کارشناس ارتباطات و عملیات پزشک (کد ۲۵۴۴)،کارشناس ارتباطات و عملیات پرستار (کد ۲۴۷۳) و اپراتور ۱۱۵ (کد ۲۵۰۱) دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد
 • در صورتی که هر تغییری در کارنامه ها نیز اعمال شود از طریق لینک زیر میتوانید مجدد مشاهده نمایید.

برای مشاهده کارنامه اینجا کلیک نمایید

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


خبر ۶ دی ۹۵ – شرایط بومی داوطلبان آزمون استخدامی دانشگاه‌های پزشکی

خبرگزاری ایسنا : مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور شرایط و ضوابط بومی بودن شرکت کنندگان در آزمون استخدامی رشته‌های شغلی دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، در سال جاری را تشریح کرد.

برای مشاهده کامل متن خبر اینجا کلیک نمایید


خبر ۵ دی ۹۵ – کارنامه آزمون استخدامی خوشه های شغلی باقی مانده آزمون استخدامی

کاربران عزیز ضمن آرزوی موفقیت تیم «ای استخدام» برای شما در آزمون استخدامی دانشگاههای علو پزشکی به اطلاع میرسانیم برای مشاهده نتایج بر روی دکمه زیر کلیک کنید

برای مشاهده نتایج اینجا کلیک کنید

برای مشاهده اطلاعیه مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش اینجا کلیک نمایید


۳۰ آذر ۹۵ – اطلاعیه جدید سازمان سنجش درخصوص وضعیت بومی داوطلبان

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص وضعیت بومی داوطلبان شرکت کننده در ۷ خوشه شغلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درسومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (آزمون آبان ماه سال ۱۳۹۵)

برای مشاهده متن کامل اطلاعیه اینجا کلیک نمایید


کاربران عزیز این جدول به مرور تکمیل میشود

آدرس سایت های دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور جهت اعلام اطلاعیه نحوه تکمیل مدارک
ردیفعنوان دانشگاه/دانشکدهآدرس سایتاطلاعیه پذیرفته شدگان
۱اراکhttp://arakmu.ac.ir/اطلاعیه پذیرفته شدگان اراک
۲اردبیلwww.arums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان اردبیل
۳ارومیهazmoon.umsu.ac.ir یا umsu.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان ارومیه
۴اسفراینhttp://www.esfrums.ac.ir
۵اصفهانmui.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان اصفهان
۶البرزhttp://www.abzums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان البرز
۷اهوازhttp://www.ajums.ac.irhttp://jazb.ajums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان اهواز
۸ایرانhcod.iums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان ایران
۹ایرانشهرirshums.ac.ir
۱۰ایلامwww.azmoon.medilam.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان ایلام
۱۱آبادانhttp://www.abadanums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان آبادان
۱۲بابلhttp://mubabol.ac.ir/اطلاعیه پذیرفته شدگان بابل
۱۳بمwww.mubam.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان بم
۱۴بهبهانhn-bhn.ajums.ac.ir اطلاعیه پذیرفته شدگان بهبهان
۱۵بوشهرwww.Bpums.ac.ir اطلاعیه پذیرفته شدگان بوشهر
۱۶بیرجندwww.bums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان بیرجند
۱۷تبریزhttp://hrmnet.tbzmed.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان تبریز
۱۸تربت جام  www.trjums.ac.ir اطلاعیه پذیرفته شدگان تربت جام
۱۹تربت حیدریهhttp://employment.thums.ac.irاطلاعیه پذرفته شدگان تربت حیدریه
۲۰تهرانhttp://vcmdrp.tums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=4 اطلاعیه پذرفته شدگان تهران
۲۱جهرم www.jums.ac.ir اطلاعیه پذرفته شدگان جهرم
۲۲جیرفتwww.jmu.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان جیرفت
۲۳خراسان شمالیnkums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان خراسان شمالی
۲۴دزفولwww.dums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان دزفول
۲۵رفسنجانwww.rums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان رفسنجان
۲۶زابلwww.zbmu.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان زابل
۲۷زاهدانhttp://zaums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان زاهدان
۲۸زنجانwww.zums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان زنجان
۲۹ساوهsavehums.ac.ir
۳۰سبزوارwww.medsab.ac.ir
۳۱سمنانwww.semums.ac.ir
۳۲شاهرود http://www.shmu.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان شاهرود
۳۳شهرکردhttp://skums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان شهرکرد
۳۴شهید بهشتیhttp://www.sbmu.ac.ir
۳۵شوشترshoushtar.ajums.ac.ir اطلاعیه پذیرفته شدگان شوشتر
۳۶شیرازSamaa.sums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان شیراز
۳۷فساwww.Fums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان فسا
۳۸قزوینwww.qums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان قزوین
۳۹قمlogistic.muq.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان قم
۴۰کاشانwww.kaums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان کاشان
۴۱کردستانwww. muk.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان کردستان
۴۲کرمانwww.kmu.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان کرمان
۴۳کرمانشاهwww.kums.ac.ir طلاعیه پذیرفته شدگان کرمانشاه
۴۴گراشhttp://gerums.ac.ir/

اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان گراش

اطلاعیه شماره ۲ پذیرفته شدگان گراش

۴۵گلستانazmoon.goums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان گلستان
۴۶گنابادwww.est.gmu.ac.ir اطلاعیه پذیرفته شدگان گناباد
۴۷گیلانwww.gums.ac.ir اطلاعیه پذیرفته شدگان گیلان
۴۸لارستانlarums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان لارستان
۴۹لرستانlums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان لرستان
۵۰مازندرانWww.mazums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان مازندران
۵۱مراغهMrgums.ac.ir
۵۲مرکز قلب شهید رجایی www.rhc.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان شهید رجایی
۵۳مشهدhttp://emp.mums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان مشهد
۵۴نیشابورwww.nums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان نیشابور
۵۵هرمزگان www.hums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان هرمزگان
۵۶همدانwww.umsha.ac.ir
۵۷یاسوجwww.yums.ac.irاطلاعیه پذیرفته شدگان یاسوج
۵۸یزدazmoon.ssu.ac.ir
ssu.ac.ir/ensani
 اطلاعیه پذیرفته شدگان یزد

آگهی دانشگاههای ‌علوم ‌پزشکی ‌وزارت بهداشت درمان سال ۹۵

برای مشاهده متن کامل آگهی استخدام اینجا کلیک نمایید


لینک صفحات دانشگاههای علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ساوه

دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

دانشگاه علوم پزشکی نیشابوردانشگاه علوم پزشکی بوشهردانشگاه علوم پزشکی مشهد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی قزویندانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی مراغه
دانشکده علوم پزشکی بهبهاندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی آبادان
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگاندانشگاه علوم پزشکی زنجاندانشگاه علوم پزشکی گلستان
دانشگاه علوم پزشکی همداندانشگاه علوم پزشکی دزفولدانشگاه علوم پزشکی لرستان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی سمناندانشگاه علوم پزشکی البرزدانشگاه علوم پزشکی اراک
دانشگاه علوم پزشکی کرماندانشگاه علوم پزشکی تهران مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیدانشگاه علوم پزشکی بمدانشگاه علوم پزشکی یاسوج
دانشگاه علوم پزشکی کاشاندانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشگاه علوم پزشکی گناباددانشگاه علوم پزشکی تربیت حیدریه
دانشگاه علوم پزشکی اصفهاندانشگاه علوم پزشکی بابلدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی یزدبرای مطالعه تجربیات کاربران وب سایت از آزمون تا مصاحبه اینجا کلیک کنید

6,954 نظر برای «استخدام دانشگاه های علوم پزشکی (نتایج + اطلاعیه ها)»


 1. مصطفی

  سلام آقایون و خانمها وقتون بخیر ، قبل از چیز بهتون بر نخوره بی پروا عرض میکنم ،منم حد نصاب آوردم باور کنید شرایطم از همه شما ها بدتر ، ولی خودمو مثل شماها اذیت نمیکنم چون چند بار سابقه امتحان استخدامی داشتم ودیدم ، بایستی خدا بخواد ، واز اینکه خودتان رو ناراحت میکنید خیلی ناراحتم ، واین حرفهای که مینویسید هیچکدامشون نتیجه ای نداری ، مگه سنجش و علوم پزشکی از ما میترسن که نتایج رو اعلام نمیکنن ؟ نه واقعیت اینکه نتایج به تاخیر افتاده ، دارن بومی ها و سهمیه دارها رو مشخص میکنن که این خودش زمانبره …

  پاسخ دادن


  • احمد

   هیچ جورش درنمیاد چون استانی هستش حدنصابافقط اینجوری جورش درمیادکه بالاترین نمره تمام شرستانهارودرنظرگرفتن وازبین این کسانی که نمره اول هرشهرستانوآوردن کمترینشون درهرشهرستانی که هست نصف اونوبعنوان حدنصاب درکل استان درنظرگرفتن غیرازین هرروشی که دوستان حدس زدن (تقسیم 2/5وغیره)نبوده چون 3برابرو4برابرحدنصابم داشتیم این نظرمن بود

   پاسخ دادن  • رضا

   در مورد حدنصاب هم سوال کردم گفتم چرا پایین آوردید گفت کی میگه؟گفتم من نمرم ۴۷هست چرا حدنصاب ۲۱هست؟میگفت از کجا میدونی تو نفر اولی؟گفتم بابا کی گفته نفر اولم میگم چرا نمره من از دوبرابر حدنصاب بیشتره.فقط حرف خودشو میزد و خودشو به کوچه علی چپ میزد.آخرشم گفت به ما ربطی نداره میخوای به ۲۱۹۱زنگ بزن مسئولش اینه.

   پاسخ دادن


 2. پدرام

  دوستان عزیز پردازش سهمیه ها کار یک ساعته.اینکه نتایج اعلام نمیشه سیاست وزارت بهداشته که فعلا میخواد پرستارارو سریع بفرسته سرکار و بقیه رشته ها که مهم نیستن میمونه برا بعد انتخابات.بعد انتخاباتم یهو دیدید گفتن نیاز نداریم.اینجا ایران است…

  پاسخ دادن

 3. علی

  من قلبم تیر میکشه از بس شایعه شنیدم که امروز میاد فردا میاد سرم درد میکنه اینقدر پرسیدم و گفتند متعاقبا اعلام میشه چشام کور شده از بس رفتم سنجش رو چک کردم اصلا عصبی شدم روانی شدم . با این تفاسیر اگه نتایج بیاد و قبولم شده باشم تو مصاحبه رد میشم . آه خداااااااااا

  پاسخ دادن

 4. محسن

  سلام دوستان به جا اینکه انقد شور اعلام نتایج رو بزنید کاش یکم شور میزدید که چرا حدنصاب کم گرفتن..به ازای هرسال قراردادی 2 نمره اضاف کردن بجا 2درصد..با این شرایط نتایج هم میزنن و هیچ کدوم از ما جزو قبول شده ها نیستیم
  کاش شفاف سازی میکردن بجا اعلان نتایج بجا اینکه انقد پیام بدید واسه اعلام نتایج,پیام بدید چرا واسه قراردادیا 2 نمره میدن واسه هر سال ..انقد پیام بدید تا مجبور شن قبل از اعلان نهایی نتایج این افتضاحشون رو رفع کنن

  پاسخ دادن

  • ناشناس

   محسن جان از طریق دیوان عدالت عداری باید این مسایل رو پیگیری کنیم.مطمین باشید سنجش اصلا پاسخگو نخواهد بود. از طریق سامانه سامد ریاست جمهوری یک اعتراض به دیوان عدالت اداری بزنید.اگر هم امکانش رو دارید به دیوان عدالت اداری مستقیما نامه بصورت سنتی بفرستید.به سایت دیوان عدالت اداری برید آدرس پستی و تلفنش موجود

   پاسخ دادن

  • هستی

   دوست عزیز من زنگ زدم سنجش هر چی گفتم بجا 2 درصد 2 نمره به قراردادیا دادید زیر بار نرفتن و گفتن اصلا چنین چیزی نیست.گفتم بچه های پرستاری که نتایجشونو زدیدخودشون میگن.گفت همین الان اسم و فامیل بگو من کارنامشو چک کنم و گرنه شما هر کسی هر حرفی رو زد باور نکنید و کلی عصبانی شد که اعتراض کردم.ج

   پاسخ دادن

  • بی نهایت

   دقیقا منم به همین موضوع فکر میکنم بچه هایی اون هفت خوشه نمیدونم به چی فکر میکنن حد نصاب رو خیلی پایین گرفتن و که قراردادی ها حد نصاب رو بیارن به خدا من تعجب میکنم چرا اینجورییییییه

   پاسخ دادن 5. 0937یاسر

  سلام ما حدود 2ماهه که اکتحان دادیم سنجش اعلام نتایج همه رشته ها شده بجز علوم پزشکی ها که الان حدود 1 ماهه دارن این هفته اون هفته میکنن هر چه هم تو سیستم پاسخگویی سنجش سوال میکنیم مثل اینکه رو خودکار هست سیستم همش میگه تو هفته نامه پیک سنجش متعاقبا اعلام میشه الان 3 هفته هست دارن سر کار میزارن ما هم نمیدونیم چکار کنیم اصلا حس درس خوندن نیست دیگه کلافه شدیم نمیدونیم قبولیم یا نه اخه چقد ظلم میکنه این سنجش لطفا شما یه پیگیری کنید

  پاسخ دادن

 6. رامین

  سلام ادمین محترم
  حدنصاب امور مالی شبکه بهداشت شهرستان پارس آباد 16.28 هست.
  من خودم 22.36 آوردم و بدون سهمیه هستم، دو نفر دیگه رو هم میشناسم که میانگین کلش زیر 8 هست ولی در مرحله اول که کارنامه کلی زدن براشون مثل من مجاز زده و با سهمیه 25 %
  آیا این طور نبود که کلیه سهمیه ها بعد اینکه حدنصاب رو کسب کردن اعمال بشه یا نه؟
  اگه اینطوره پس چرا میانگین 8 رامجاز زدن؟
  اگر کسی اطلاعا دقیقتری داره پاسخ بذاره

  پاسخ دادن

 7. احمد

  سلام دوستان
  من الان زنگ زدم به شماره کرج گفتم توروخدابگید این نتایج رشته های باقیمانده پزشکی کی میاد؟
  گفت آقای عزیز (یه مکث ونفس عمیق کشید)الان ساعت 4 هستش کارشناس رفته هرموقع آماده شه دوساعت دیگه روسایته گفتم آخه دیروزگفتین قراره امروزبیادگفت کی گفته ؟گفتم باهمین شماره بچه هازنگ زدن گفت شماحرف بچه هاروقبول دارید حرف ماروقبول نداری ماهم که خودمون اینجایم خبرنداریم کی میاد ولی هرموقع بیاددوروزبعدش گزینشه(تودل خودم گفتم توم که کارشناسی خب…)هیچی دیگه همه چی بایاس من تموم شد وبازم همون آشو همون کاسه

  پاسخ دادن


دیدگاه خود را بیان کن

 • نظرات حاوی الفاظ رکیک، توهین، شماره تلفن و موبایل، آدرس ایمیل، عقاید سیاسی، نام بردن از مسئولین و امثالهم تایید نمیشود.
 • براي اطلاع از آخرين آگهي هاي مربوط به رشته و شهر خود اينجا را کليک کنيد.
 • نتايج در همين صفحه به اطلاع شما ميرسد براي دريافت نتايج در ايميل خود اينجا کليک کنيد.
 • زمان آزمون در همين صفحه به اطلاع شما ميرسد براي دريافت زمان آزمون در ايميل خود اينجا کليک کنيد.
 • در صورتی که در مورد سوالات استخدامی سوالی دارید اينجا کليک کنيد.
مدیریت وب‌سایت «ای-استخدام» از شما کاربران عزیز خواهشمند است با مشارکت و پاسخ‌گویی به سوالات و مشکلات سایر کاربران، ما را در هرچه بهتر شدن کیفیت پاسخ‌گویی یاری رسانید.