آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام 1نفر نیروی کارگر ماهر در زنجان
مشخص نشده
۵۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام یک گچکار آقا جهت همکاری در رشت
مشخص نشده
۴۳۸ روز قبل
گیلان
تمام وقت
استخدام گچ کار جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۵۰۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در قم
مشخص نشده
۵۷۶ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در قم
مشخص نشده
۶۰۶ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام گچکار جهت گچکاری 110 واحد مسکونی در زاهدان
مشخص نشده
۶۱۴ روز قبل
سیستان و بلوچستان
تمام وقت
استخدام نیروی گچکار جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۶۳۵ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام گچ کار آقا جهت همکاری در رشت
مشخص نشده
۶۸۵ روز قبل
گیلان
تمام وقت
استخدام کارگر نیمه ماهر در کچ کاری در زنجان
مشخص نشده
۷۰۵ روز قبل
زنجان
تمام وقت